dinsdag 27 januari 2009

Hogeschool Gent ondertekent Panathlonverklaring

Panathlon 04 De Hogeschool Gent en scholengroep Panta Rhei hebben afgelopen maandag de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’ ondertekend. Deze universele verklaring over de rechten van het kind in de sport ijvert voor positieve waarden als fairplay en een gezonde en sportieve opvoeding. De Panathlonverklaring is een initiatief van Panathlon International , een vereniging die zich wereldwijd inzet voor morele basiswaarden in de sport. Als behoeder van de sport biedt de vereniging een platform voor ontmoeting en discussie waar alle problemen kunnen worden besproken. De Hogeschool Gent volgt hiermee het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen, die bij monde van gedeputeerde Hilde Bruggeman onlangs de Panathlon verklaring ondertekende.

Panathlon 02 Voorzitter Paul De Broe: “Panathlon Internationaal bestaat uit 300 clubs en 13.000 leden in 30 landen van Europa, Amerika en Azië. Het is de bedoeling om de warmte en de fair play in de sport te vrijwaren. Eén van onze bekommernissen is een gezonde sportopvoeding aan iedereen te garanderen, zonder onderscheid van ras, geslacht en leeftijd verplichten,. En dit vooral door de promotie van school-, culturele en sport activiteiten voor de jongeren”. Als onderwijsinstelling wil de Hogeschool Gent het goede voorbeeld geven, ook op het vlak van sport. Daarom is het belangrijk dat studenten, en in het bijzonder de toekomstige leerkrachten van Lerarenopleiding Ledeganck, de juiste waarden meekrijgen in hun opleiding. Zij kunnen die waarden dan op hun beurt doorgeven.

Panathlon 09 De ondertekening werd voorafgegaan door een breakdancevoorstelling onder leiding van professioneel breakdancer Sam De Waele en een panelgesprek over de verschillende aspecten en het belang van sport op school. Deelnemers Bert Hoogewijs, algemeen directeur Hogeschool Gent, Gilbert Van den Abbeele, departementshoofd Lerarenopleiding Ledeganck, Marc Maes van BVLO en Jan De Maeyer, voorzitter van de scholengroep Panta Rhei, onderstreepten het belang van een goede en evenwichtige sportbeoefening op school. Deze sportbeoefening mag geen doel op zich zijn, maar op een evenwichtige manier deel uitmaken van het schoolse aanbod. Aan de Hogeschool Gent krijgen studenten ook buiten hun opleiding kansen om zich op sportief vlak te ontplooien. Er wordt daartoe een gevarieerd sportprogramma aangeboden. De studenten kunnen daarbij gratis gebruikmaken van de faciliteiten van de hogeschool en van extra coaching. Elk jaar wordt er ook een minivoetbaltornooi georganiseerd voor alle studenten en neemt de Hogeschool Gent aan verschillende studentencompetities deel.

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten