maandag 26 januari 2009

UGent onderzoekt levenskwaliteit heroïnegebruikers

In samenwerking met de lokale drughulpverlening wordt door de Universiteit Gent een onderzoek uitgevoerd naar de levenskwaliteit van heroïnegebruikers 5 à 10 jaar na het starten van een methadonbehandeling. Uit de eerste resultaten blijkt dat 50% van de bevraagden 5 à 10 jaar later een gestructureerde vorm van daginvulling heeft en 67% geen contact meer heeft met justitie. Ruim 40% gebruikt op dit moment geen heroïne meer en 60% gebruikt geen cocaïne meer. 85% van de respondenten krijgt nog steeds methadon voorgeschreven op het moment van bevraging.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe het zoveel jaren later gesteld is met de huidige levenskwaliteit van deze groep mensen. Zijn er bepaalde factoren die een voorspeller zijn van een goede kwaliteit van leven? Over de algemene levenskwaliteit is de doelgroep eerder ontevreden. Vooral hun relaties met familie, hun psychisch welzijn en hun financiële situatie stemmen hen ontevreden. Ze ervaren heel wat moeite met het realiseren van hun doelen en aspiraties, maar hebben wel een duidelijk idee waar ze in de toekomst naar toe willen en zijn eerder tevreden over hun gezondheid. Vrouwen hebben over het algemeen een lagere levenskwaliteit dan mannen. Een job en een stabiele relatie zorgen dan weer voor een positieve evolutie in de kwaliteit van leven. Het gebruik van drugs of alcohol in de afgelopen maand blijkt geen invloed te hebben op de kwaliteit van leven.

Verslaving wordt de laatste jaren meer en meer gezien als een chronisch probleem, waarvoor één behandeling niet volstaat en vaak langdurige zorg en ondersteuning gewenst is. Vaak hebben mensen jaren na hun gebruikersperiode nog steeds moeite om niet opnieuw in hun oude patroon verzeild te raken. Herval in gebruik is dan ook eerder regel dan uitzondering. Het is daarom aangewezen om niet louter te focussen op het stoppen met gebruiken, maar ook aandacht te hebben voor de levenskwaliteit van mensen. Kwaliteit van leven is een relatief nieuw concept in onderzoek met druggebruikers, dat inzicht geeft in de subjectieve beleving van personen omtrent verschillende domeinen in hun leven en hoe tevreden zij hierover zijn.

Uit dit lopende onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevraagden nog steeds methadon neemt, wat bevestigt dat een drugverslaving een langdurig en complex probleem is waarbij langdurige opvolging genoodzaakt is. Daarnaast blijkt de levenskwaliteit van deze groep op verschillende domeinen aangetast te zijn. Een honderdtal respondenten namen deel aan het onderzoek. Het is de bedoeling om tijdens de komende maanden deze groep verder uit te breiden tot 200 deelnemers. Één van de beperkingen van het onderzoek is dat de steekproef momenteel vooral bestaat uit mensen die nog steeds in contact staan met de hulpverlening. De onderzoekers hopen eveneens mensen te bereiken die niet langer beroep doen op hulpverlening of die verhuisd zijn naar een andere regio. Mogelijke respondenten die bereid zijn mee te werken kunnen bij de onderzoekster melden via 0477 06 95 20. Een financiële vergoeding is voorzien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten