zondag 25 januari 2009

Patricia Ceysens lanceert Vlaams relanceplan

Omdat de impact van de financiële crisis op de reële economie toeneemt wil Vlaams Open VLD minister van Economie Patricia Ceysens bijkomende maatregelen nemen. Vandaag legde minister Ceysens alvast een tweede relanceplan op tafel. In totaal heeft Ceysens een vijftal maatregelen klaar om de financiële en economische crisis harder aan te pakken. November 2008 keurde de Vlaamse regering een relanceplan van meer dan 800 miljoen euro goed. De Vlaamse ministers namen toen maatregelen om de financiering van ondernemingen te bevorderen, om in het arbeidsmarktbeleid sneller op de bal te spelen, onder meer bij herstructureringen, en om de publieke en privé-investeringen te versnellen en versterken. Volgens de Europese Commissie stevent de Belgische economie nu af op een diepe recessie. Daarom wil minister Ceysens niet bij de pakken blijven zitten en al ruimte maken voor enkele bijkomende maatregelen.

Kredietwaarborgen.
Vorig jaar nam de Vlaamse regering al een urgentiebesluit om de waarborgregeling voor kmo's te versoepelen en uit te breiden. Ze wou banken daarmee aanmoedigen om vlot krediet te blijven verstrekken. Sindsdien heeft de Europese Commissie de regels voor subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen versoepeld om de crisis te lijf te gaan. Ceysens wil die kans aangrijpen om de maximum kredietwaarborg op te trekken van 1,5 miljoen naar 3,75 miljoen euro. Tegelijk is in het Vlaamse parlement een initiatief genomen om ook grote bedrijven kredietwaarborgen te verstrekken. Voorlopig is voor die uitbreiding geen extra geld nodig. In de begroting 2009 is 500 miljoen euro uitgetrokken.

Steun voor starters.
Het ARKimedes fonds voor het verstrekken van risicokapitaal aan starters en kmo's heeft met de inbreng van privépartners 218 miljoen ter beschikking, waarvan ongeveer 66miljoen al is geïnvesteerd. Ceysens verwacht dat het fonds in 2010 aan zijn limiet zit en wil dan een nieuwe kapitaalronde bij een breed publiek van particuliere beleggers houden. Het slechts beursklimaat schrikt haar niet af. 'Ik denk dat vele mensen nog wel vertrouwen hebben in een kapitaalronde waar ook de overheid mee gemoeid is.'

Innovatiefonds.
Het Vlaams innovatiefonds Vinnof beschikt nu over 25 miljoen euro. Minister Ceysens wil het fonds verdubbelen in omvang en tegelijkertijd meer toespitsen op investeringen in de opstart en groei van innovatieve ondernemingen.

Lening voor bedrijven.
Daarvoor wordt onder meer een nieuwe pijler opgericht binnen de participatiemaatschappij Vlaanderen . PMV Mezzanine moet achtergestelde leningen verschaffen om de financiële structuur van ondernemingen te verbeteren, een nieuwigheid voor Vlaanderen. Het moet volgens Ceysens kunnen beschikken over 100 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro vers geld.

Investeringsfonds.
De minister wil PMV ook rechtstreeks laten investeren in bedrijven uit de biotech en andere bedrijven uit de sector van de life sciences. Het inVita fonds moet kunnen rekenen op 16 miljoen Gimvindus middelen, die nu op de Vlaamse begroting geparkeerd staan. Het Biotech fonds, dat eind 2008 een waarde van 63 miljoen euro had, wordt voor vijf jaar verlengd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten