donderdag 22 januari 2009

VZW “Voetbal in de stad” opgericht

Voetbal 02Afgelopen vrijdag werd op het Gentse stadhuis de VZW ‘Voetbal in de stad’ opgericht. ‘Voetbal in de stad’ is een samenwerkingsverband dat draait rond tewerkstelling voor jongeren en voetbal. Stad Gent, OCMW Gent en AA Gent zetten samen hun handtekening symbolisch op een blauwe voetbal. Schepen De Clercq: “Eind 2008 kreeg Voetbal in de stad goed nieuws van de vzw Open Stadion. Het projectvoorstel van Voetbal in de stad werd weerhouden als beste van de 21 door eerste en tweedeklasse clubs ingediende projecten. Met de mix van bestaande en nieuwe projecten wil Voetbal in de stad inzetten op duurzaamheid én innovatie, verbreding en verdieping. Zo werden de de vier bestaande deelprojecten behouden. Daarnaast worden dit jaar ook twee nieuwe deelprojecten opgestart, de Voetbalweek en Jobmatch, die inspelen op de innovatieve dimensie van het Open Stadionconcept”. Daarnaast wordt ook ingezet op de structurele versterking van Voetbal in de stad.

Voetbal 05Tijdens diverse evenementen zoals de Buffalo Fandag zal Voetbal in de stad een bijdrage leveren om de Open Stadionwerking bij KAA Gent verder bekend te maken. De algemene werking van Voetbal in de stad zal er samen met de meest recente realisaties worden voorgesteld. Partners van Voetbal in de stad die de toeleiding naar hun deelprojecten nog verder willen versterken, krijgen er de mogelijkheid zich voor te stellen. KAA Gent stelt hiervoor zijn infrastructuur open en neemt de medewerking van Voetbal in de stad mee op in de communicatie die hij doet rond de Buffalo Fandag.

Een aantal projecten:

Het project Kick-Off wil kinderen, tieners en jongeren uit aandachtswijken aanzetten tot voetbal en sport en hen ontspanningsmoment bieden. Sport biedt jeugdwerkers een unieke toegang tot de leefwereld van kinderen en jongeren. Behalve een plezante en gezonde vrije tijdsbesteding, is het bovendien een pedagogisch middel om hen te leren groeien als persoon. Sport is ook een hefboom om buurtbewoners samen te brengen in de wijken van de stad. Tot slot biedt de samenwerking met KAA Gent de mogelijkheid om meer jongeren op een positieve en wervende wijze te bereiken.

Met Gezond scoort! promoot KAA Gent een gezonde leefstijl en vraagt aandacht voor gezondheidsproblemen in onze maatschappij. Het educatief pakket ‘Gezond scoort!’ rond tabakspreventie wordt verankerd in het onderwijs en uitgebreid naar verschillende leefstijlthema’s. Naar analogie van ‘scoren voor gezondheid’ wordt een voetbaltrainingsprogramma uitgewerkt waarin thema’s zoals water drinken, een gezond ontbijt nemen, belang van bewegen geïntegreerd worden. De kennis over het voorkomen van diabetes door een gezonde leefstijl, neemt toe. Met Shoot! Safe… wordt de drempel naar condoomgebruik verlaagd. De informatiesite www.allesoverseks.be wordt breed bekendgemaakt en de kennis over ‘veilige seks’ neemt toe.

Het project ‘Brug naar werk’ geeft kwetsbare jongeren de kans hun voltijds engagement waar te maken en arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en deze jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt met het oog op een duurzame tewerkstelling. Daarnaast wordt de begeleiding van de Brugjongeren verder versterkt. Samen met een begeleider bij AA Gent wordt het takenpakket van de jongeren gediversifieerd. Naast poets- en onderhoudswerk op zowel het oefencomplex als in het Ottenstadion werd een werkervaringsplaats gecreëerd in de cafetaria van het oefencomplex. Hier doet de jongere ervaring op als polyvalent medewerker in de keuken van de spelershome en de cafetaria van het oefencomplex.

Via Voorzet wordt de basis gelegd van sleutelcompetenties, nodig op de arbeidsmarkt, die ook via voetbal getraind en ontwikkeld kunnen worden. Het biedt de jongere een portfolio met competenties die het uitgangspunt vormt voor het eigenlijke traject naar werk. Voor jongeren die vaak schoolmoe zijn en op de klassieke wijze moeilijker te benaderen zijn, is dit een kans om hun talenten via een andere manier te ontdekken en te ontwikkelen. De jongeren worden binnen hun eigen leefwereld benaderen via een voetbalproject dat ingebed is binnen het imago, de mogelijkheden en de infrastructuur van een ploeg uit eerste klasse. Het in beeld brengen en versterken van de competenties van gebeurt, door het aanbieden van een attractieve mix van activiteiten die jongeren aanspreken, gebruik makend van de aantrekkingskracht van KAA Gent als partner in het project.

Dankzij het nieuwe project ‘Voetbalweek’ ontmoet ‘Voetbal in de stad’ kinderen en jongeren die gefascineerd zijn door voetbal, maar niet bij een club zijn aangesloten. Gezien het onmogelijk is om enkel maar te voetballen vinden deze kinderen moeilijk aansluiting binnen de reguliere setting van de speelpleinwerking. Deze groep wordt een voetbalweek geboden die hen de kans geeft zich op een positieve manier te profileren via hun grote passie: voetbal. Het is niet de bedoeling om zomaar een weekje voetbal te organiseren, maar een project met een meerwaarde neer te zetten. Gezien de financiële situatie van sommige ouders krijgen de kinderen al het nodige om van die van deze voetbalweek een echte voetbalweek maken: een echte voetbaloutfit, de aanwezigheid van Ambassadeur van Voetbal in de stad Gunther Schepens en jeugdmanager Karel Fraeye, het gebruik van het oefencomplex van KAA Gent en het Ottenstadion voor het eindevenement en natuurlijk de uitstraling van KAA Gent. Al deze aspecten zorgen ervoor dat deze voetbalweek een unieke ervaring is voor de kinderen.

Net als andere grote steden kampt Gent met een arbeidsmarktparadox: het hoge aanbod van werkplaatsen gaat gepaard met een hoge werkloosheid. Het project Jobmatch wil hier aan verhelpen. KAA Gent werkt aan een sterk maatschappelijk draagvlak door de supporters als partners van de club te waarderen, de stadionpoorten te openen en het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen. KAA Gent wil een verantwoordelijke rol spelen in de stad en zal zijn wervende kracht inzetten in de organisatie van Jobmatch. Op een creatieve manier brengt KAA Gent supporters en bedrijven samen, en werkt op die manier mee aan het verkleinen van de Gentse arbeidsmarktparadox.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten