dinsdag 20 januari 2009

Tentoonstelling over microscopie te Gent

MicroscoopHet Gentse museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen huisvest onder meer de gerenommeerde collectie historische microscopen van Henri van Heurck. Tijdens een nieuwe tentoonstelling zal aan de hand van deze collectie de evolutie van de moderne microscopen geïllustreerd worden. Die start bij één van de eerste wetenschappelijk bruikbare microscopen, daterend uit 1665. De tentoonstelling toont aan hoe tijdens de 18de en de 19de eeuw gesleuteld werd aan het ontwerp van de wetenschappelijke microscoop.

De microscoop werd gelijktijdig met de telescoop ontwikkeld. In beide toestellen wordt immers een combinatie van twee lenzen gebruikt om ofwel kleine voorwerpen van dichtbij vergroot weer te geven (microscoop) of om voorwerpen van veraf zichtbaar te maken (telescoop). Gedurende de 20ste eeuw werd het ontwerp van de microscoop dan weer getekend door een verregaande diversificatie door de ontwikkeling van nieuwe vormen van microscopie door toepassing van natuurkundige principes. De bouw van microscopen gebaseerd op deze technieken bood tal van nieuwe onderzoeksmogelijkheden en betekende een waar keerpunt in de geschiedenis van de microscopie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de collectie 20ste eeuwse microscopen van David Ocsinberg.

Tijdens deze tentoonstelling tonen de Gentse onderzoekgroepen hun hedendaags onderzoek, dikwijls gebaseerd op gesofisticeerde microscopietechnieken. Microscopie is echter meer dan alleen maar observatie door middel van een microscoop. Vooraleer over te kunnen gaan tot microscopische observatie heeft het studieobject in vele gevallen reeds een hele rits aan voorbereidende stappen ondergaan. De tentoonstelling heeft dan ook aandacht voor technieken die hierbij gebruikt worden. Link: http://www.sciencemuseum.ugent.be

Aansluitend bij deze tentoonstelling organiseert het museum op woensdag 28 januari een symposium “Microscoop en microscopie” voor het onderwijs. Op dit symposium zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de microscopie. De verschillende soorten moderne microscopen zullen worden belicht, evenals een aantal technieken in de rand van de microscopie (vb. weefselbereiding, kleurtechnieken en microfotografie). Het museum organiseert dit symposium in samenwerking met “Science on Stage”. Deze organisatie, gesticht door de Europese Gemeenschap, heeft als doel leerkrachten te voorzien in de nodige mogelijkheden om bij jongeren de belangstelling voor wetenschappen te stimuleren. Link: http://www.sciencemuseum.ugent.be/leraarprog.html

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten