donderdag 1 januari 2009

Euro is 10 jaar en verwelkomt Slowakije

euromunt Hoewel de euro pas in 2002 ingevoerd werd, is hij toch iets ouder. In 1991 werd namelijk afgesproken om de Europese grenzen op en te stellen en over te gaan tot één gemeenschappelijke munt. Dat houdt in dat burgers uit de Europese Unie in elke lidstaat bank- en spaarrekeningen kunnen openen, hypotheken kunnen afsluiten, leningen kunnen aangaan, verzekeringen kunnen sluiten en zo meer. Op 31 december 1998 werd de waarde van de euro officieel vastgesteld. Er doen twaalf landen mee aan de EMU en zij voeren allemaal de euro in. Vanaf deze datum is er pas echt een Monetaire Unie. De deelnemende landen gaan over op een gemeenschappelijke munt: de euro. Op 1 januari 1999 is de girale euro ingevoerd en op 1 januari 2002 is de euro ook in munten en bankbiljetten beschikbaar. Alle koersen van alle landen worden nu uitgedrukt in euro. Op de effectenbeurs rekent men vanaf nu de koersen in euro. Maar 1 januari 1999 is dus de officiële startdatum van de euro.

Slowakije voerde op 1 januari 2009 de euro in en is daarmee het zestiende Europese land met de euro als officiële munteenheid. Dit wil zeggen dat vanaf nu, 10 jaar na de invoering, 328 van de 500 miljoen Europeanen de euro gebruiken als officieel betaalmiddel. De euro is een groot succes gebleken en wordt nu wereldwijd aanvaard als een volwaardige munteenheid. Ondanks de moeilijke tijden die wij nu beleven geeft deze eenheidsmunt burgers en bedrijven meer prijsstabiliteit en lagere rentevoeten dan ooit tevoren. Mede dankzij de euro is een recordaantal van zestien miljoen banen geschapen en zijn we de huidige crisis ingegaan met stevige basisparameters, waaronder het laagste werkloosheidscijfer en de beste begrotingspositie sinds lang.

Om de verjaardag van de euro te vieren, geven de landen van de eurozone vanaf 1 januari in totaal 84 miljoen herdenkingsmunten van twee euro uit. Het ontwerp voor deze munt is door de burgers gekozen via een internetstemming die de Commissie heeft georganiseerd. Link: http://www.ecb.int

Geen opmerkingen:

Een reactie posten