vrijdag 30 januari 2009

Justine Henin, nieuwe ambassadrice van UNICEF België

UNICEF 04Justine Henin gaat voortaan door het leven als vrijwillig Ambassadrice van UNICEF België. Ze is net terug van haar allereerste terreinmissie naar een van de meest achtergestelde gebieden ter wereld: Noord-Kivu. Deze regio in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) is sinds vele jaren in de greep van een geweldspiraal zonder weerga waarvan vrouwen en kinderen de grootste slachtoffers zijn. Sinds 1995 zijn, als gevolg van het conflict in Congo, meer dan 5 miljoen mensen omgekomen. Noord-Kivu telt momenteel ongeveer 1,2 miljoen ontheemden. Het nieuwe gezamenlijke offensief van het Rwandese en Congolese leger tegen de Hutu rebellen riskeert nog eens 250.000 extra mensen op de vlucht te jagen.

De bevolking in de regio moest al meermaals op de vlucht door de troepenbewegingen van de verschillende gewapende groeperingen. In de vlucht moesten vrouwen en kinderen nagenoeg alles achterlaten. Ze vertrokken soms met een deken, wat kookgerei, enkele kledingstukken, om uiteindelijk met helemaal niets meer achter te blijven behalve dan de kleding die ze aan hadden en voor de weinig “gelukkigen” onder hen, een dekentje of slaapmat. In de 8 kampen onder toezicht van het HCR kunnen ze hulp krijgen: beschutting, zuiver water, voedsel en verzorging. UNICEF verdeelde ongeveer 450.000 overlevingskits voor families met kookgerei, kleding, een jerrycan, zeep, dekens en een tentzeil. Vele mensen verblijven echter buiten de kampen en schuilen in de buurt van een kerk of een verlaten school. Zo ontstonden er een 60 tal “spontane kampen”. Deze verplaatste personen zijn moeilijk te bereiken omdat ze zich vaak in afgelegen gebieden bevinden die omwille van logistieke en veiligheidsredenen moeilijk toegankelijk zijn. Waar mogelijk proberen UNICEF en zijn partners deze personen te voorzien van zuiver water en basisgeneesmiddelen.

Justine Henin luisterde naar de verhalen van vrouwen en kinderen in Goma. “Ik heb heel erge dingen gezien maar zag ook enkele hoopvolle ontwikkelingen”, zegt ze. Ze zag het leed van de families, maar sprak tevens met enkele jongeren die hoopvol naar de toekomst kijken. Justine was ook erg geraakt door de vrijgevigheid van een aantal gastgezinnen die zelf moeite hebben om rond te komen, maar toch gevluchte vrouwen en kinderen in hun midden opnamen en hun schaarse bezittingen met hen delen. Justine stond erop deze eerste missie te maken vooraleer haar engagement voor UNICEF bekend te maken. Nu kan ze zich met kennis van zaken scharen bij de andere vrijwillige ambassadeurs van UNICEF België: Salvatore Adamo, Axelle Red, Helmut Lotti, Frank De Winne, Dixie Dansercoer en Alain Hubert. “Ik aanvaard deze taak in alle nederigheid. Mijn rol bestaat erin om uit te leggen wat UNICEF doet. Ik ga ter plaatse kijken en breng daar dan verslag over uit naar het publiek toe. Dat is ongetwijfeld niet veel in vergelijking met wat anderen doen, maar als ik op mijn niveau al een steentje kan bijdragen, dan doe ik dat heel graag. Mijn liefde voor kinderen is enorm. Kinderen zijn onze toekomst en het is aan ons om hen de nodige zorg en bijstand en het best mogelijke toekomstperspectief te geven.”

Voor Christian Wiener, Voorzitter van UNICEF België, die Justine vergezelde, vormt het engagement van mensen zoals Justine een extra aanmoediging voor UNICEF. Haar getuigenis is even veel waard als dat van vele officiële rapporten. We willen dat ze zo objectief mogelijk blijft om haar geloofwaardigheid te bewaren. Elk van onze ambassadeurs geeft vanuit zijn of haar achtergrond verrijkende en elkaar versterkende kijk op onze acties. De ambassadeurs zijn aldus de bevoorrechte getuigen van alle personen die ons steunen.”

In Noord-Kivu was Justine getuige van de UNICEF programma’s in volle actie. In de DRC behoren deze tot de grootste humanitaire acties ter wereld. De eerste dagen na het losbarsten van het geweld in Oost-Congo zorgde UNICEF voor dekens, huishoudgerei, watervoorziening en bescherming van kinderen in de vluchtelingenkampen. Door de onveiligheid is de humanitaire toegang zeer moeilijk. Toch slaagt UNICEF er in om een aantal hulpgoederen tot bij de getroffen bevolking te brengen. Eind november werden 13.000 kinderen ingeënt tegen mazelen. Eind december 2008 werden nog 31.900 kinderen gevaccineerd. Bij die gelegenheid kregen de kinderen ook vitamine A toegediend. Tijdens een screening begin januari in Noord-Kivu werden 40.000 kinderen gewogen en gemeten. Ongeveer 2.000 kinderen kampten met ondervoeding. UNICEF zorgt voor de verdeling van therapeutische melk en voedselsupplementen.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol om kinderen te helpen bij het verwerken van psychologische trauma’s. UNICEF zorgt in dit kader voor noodonderwijs via de verdeling van schoolkoffers en geeft les in tenten. In de vluchtelingenkampen organiseert UNICEF zogenoemde kindvriendelijke zones waar de kinderen aan ludieke en sportieve activiteiten kunnen deelnemen. Deze kindvriendelijke zones moeten er, samen met het onderwijs, voor zorgen dat kinderen opnieuw kind kunnen zijn. Dit is van wezenlijk belang om psychosociale trauma’s te verwerken.

Naast educatie- en vaccinatieprogramma’s besteedt UNICEF samen met partnerorganisaties, ook veel aandacht aan seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen, dat vaak wordt gebruikt als wapen in de strijd. Daarnaast helpt UNICEF met het bevrijden van kindsoldaten in de rebellenlegers. UNICEF probeert deze slachtoffers de nodige steun en bijstand te verlenen. Kindsoldaten worden opgevangen in de hoop hen opnieuw met hun families te herenigen. Tijdens haar bezoek sprak Justine Henin met vrouwen en meisjes die het slachtoffer werden van seksueel geweld en nu gestigmatiseerd zijn en uit hun gemeenschappen worden verstoten. Ze sprak ook lang met gewezen kindsoldaten die haar vertelden wat ze meemaakten over hun gedwongen mobilisering, de noodzaak om te moorden om zelf niet gedood te worden…

Justine werd geconfronteerd met de zelfkant van het leven. Ze is meer dan ooit gemotiveerd om op haar beurt te vertellen, uit te leggen en te overtuigen. Met haar overtuigingskracht zal ze UNICEF België zeker helpen om bij het Belgische publiek de ogen te openen. “Ik denk niet dat we het recht hebben om onze ogen te sluiten, we moeten iets doen en onze steun geven aan hen die de kinderen ter plekke helpen”. De noden zijn groot. UNICEF schat ongeveer 9,3 miljoen euro nodig te hebben om in de meest dringende noden te kunnen voorzien (water, gezondheidszorg, voedselsupplementen, hygiëne en bescherming van niet vergezelde kinderen).

UNICEF België maakte een bedrag van 200.000 euro over aan UNICEF Congo en roept de Belgische bevolking op om UNICEF te steunen. Giften zijn welkom op PR 000-0000055-55 van UNICEF België met vermelding “Oost-Congo” of online via www.unicef.be/gift.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten