vrijdag 23 januari 2009

Gentse LWB en OTC samen erkend als Leerwerkbedrijf

Het Lokaal Werkgelegenheidsbureau (LWB) van de Stad Gent en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW Gent zijn samen door de Vlaamse overheid erkend als Leerwerkbedrijf. Een Leerwerkbedrijf organiseert vorming en begeleiding voor werkzoekenden die werkervaring opdoen. Werkzoekenden met werkervaring hebben meer kansen op de arbeidsmarkt. Beide organisaties hebben een jarenlange ervaring met de begeleiding van werkzoekenden. Het Leerwerkbedrijf Gent werkt samen met externe werkervaringspromotoren, maar heeft zelf ook een erkenning voor 95 werkervaringsplaatsen.

De Vlaamse regering wil meer mensen uit de kansengroepen en langdurig werkzoekenden aan het werk helpen door hen een jaar werkervaring aan te bieden. Tijdens dat jaar worden ze intensief begeleid, zodat ze beter voorbereid zijn op hun inschakeling in het economische circuit. De werkervaringsplaatsen worden georganiseerd door werkervaringspromotoren. Een Leerwerkbedrijf zorgt daarbovenop voor de vorming, de begeleiding en de inschakeling van de deelnemers. Elke deelnemer die gedurende een jaar werkervaring opdoet, krijgt vanaf nu dezelfde begeleiding in een erkend Leerwerkbedrijf. Die ondersteuning bestaat uit algemene vorming, een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, een attest van de verworven competenties, een sollicitatietraining en een actieve bemiddeling naar een reguliere job.

Schepen Mathias De Clercq: “Een werkzoekende kan bij het LWB ervaring opdoen als fietshersteller, bediende, poetsmedewerker, onderhoudsmedewerker gebouwen, hulp buitenschoolse kinderopvang, keukenhulp, technisch medewerker bij verschillende stadsdiensten, groenarbeider”. OCMW Voorzitter Geert Versnick: “Bij het OTC zijn plaatsen vrij voor wie graag wil werken als poetsmedewerker, medewerker verhuisploeg of medewerker schuitschaaf (houtatelier)”. In Gent dienden het LWB en het OTC samen een aanvraag in om als Leerwerkbedrijf erkend te worden. Zowel het LWB als het OTC beschikken al langer over ervaring in vorming en begeleiding. Het OTC en het LWB blijven op hun gewone stek, maar werken samen voor het opleidingsgedeelte.

Het Leerwerkbedrijf Gent heeft 95 eigen werkervaringsplaatsen en is zelf ook erkend als werkervaringspromotor. Daarnaast begeleidt het bedrijf ook 42 werknemers die werkervaring opdoen bij externe promotoren. Afhankelijk van het profiel van de werknemer en de aard van het werk zijn dat voltijdse of deeltijdse jobs. Werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst, een gelijkwaardig loon en volgen de begeleiding en vorming in het Leerwerkbedrijf tijdens de normale werkuren.

De huidige erkenning geldt voor vier jaar. In de Gentse regio kregen twee Leerwerkbedrijven een erkenning: het Leerwerkbedrijf Gent als samenwerkingsverband LWB/OTC en Travox. In de praktijk werken beide Leerwerkbedrijven nauw samen. Beide organisaties krijgen hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie per werkzoekende die ze begeleiden. De samenwerking tussen de Stad Gent en het OCMW kadert in een bredere samenwerkingsovereenkomst die de VDAB ook ondertekende. De drie partijen ondertekenden in juni 2008 een convenant waarbij ze beloofden samen te werken om een beter werkgelegenheidsbeleid te voeren. Werkvervaring is een belangrijk onderdeel van dat beleid omdat het de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt gevoelig verhoogt. De VDAB heeft in het hele werkervaringsproces de rol van toeleider: geschikte kandidaten voor een werkervaring verwijst hij door naar het Leerwerkbedrijf Gent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten