vrijdag 21 augustus 2009

Stad Gent krijgt EFRO subsidies voor heraanleg Clementinalaan

EFRO 04 De Stad Gent krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een forse subsidie voor de heraanleg van de Prinses Clementinalaan. Om EFRO te bedanken huldigde de Stad Gent afgelopen donderdag een gedenkplaat in nabij het Koningin Maria Hendrikaplein. De gedenkplaat kreeg een plaatsje in de vloer van de tramhalte op de hoek van de Prinses Clementinalaan en het Koningin Maria Hendrikaplein. Aan de halte Clementinalaan passeren dagelijks erg veel tram- en busreizigers en gebruikers van het station Gent Sint-Pieters. Toch zal deze gedenkplaat er niet zo lang blijven liggen. Schepen De Regge: “Het is zo dat deze tamhalte binnenkort verplaatst wordt, de gedenkplaat zal dan mee verhuizen”.

De gedenkplaat toont de erkentelijkheid van de Stad Gent ten aanzien van de Europese Unie en Vlaanderen. Voor de intussen heraangelegde Prinses Clementinalaan krijgt de Stad Gent immers 40% EFRO steun (389.000 euro), met nog eens 45% (437.625 euro) bijkomende middelen door de Vlaamse overheid verstrekt. Burgemeester Termont: “Het Sint-Pietersstation werd destijds buiten de stad aangelegd volgens de meest moderne principes van die tijd. Ook de omgeving mocht er zijn: moderne en brede lanen waar de burgerij zich thuis voelde. De heraanleg van de Clementinalaan is een belangrijk onderdeel van de herinrichting van het Sint-Pietersstation. De hele omgeving wordt grondig aangepakt. Het is de bedoeling om de stationsbuurt weer de uitstraling te geven die het verdient”.

Enkele cijfers: uit het nieuwe Doelstelling 2 programma 2007-2013 ontvangt Vlaanderen 201 miljoen euro van Europa. Vlaanderen wil zich onder meer met dat programma verder ontwikkelen tot een van de meest competitieve regio’s in de wereld en zet in op vier prioriteiten:
1. Kenniseconomie en innovatie bevorderen
2. Ondernemerschap stimuleren
3. Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren verbeteren
4. Stedelijke ontwikkeling bevorderen.

Voor de uitvoering van dit programma werd een partnerschapsovereenkomst afgesloten tussen Vlaanderen, de vijf provincies en de steden Antwerpen en Gent. Het comité van toezicht dat over de subsidies beslist, keurde al 11 projecten van de Stad Gent goed. Daarbij mogen we het project ‘ Ledeberg leeft’ rekenen, een project dat onlangs nog een prestigieuze Europese prijs kreeg. Ook het project Gent Sint-Pieters(Clementinalaan) en Kobra(heraanleg Korenmarkt en omgeving) behoren daarbij. Het totaalbudget van de 11 goedgekeurde projecten bedraagt 21.058.038 euro. Europa neemt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 8.285.671,08 euro voor zijn rekening. Vlaanderen zorgt voor 3.688.603,24 euro cofinanciering en het saldo van 9.083.764 euro valt ten laste van de Stad Gent. Website Project Gent Sint-Pieters

Geen opmerkingen:

Een reactie posten