maandag 16 november 2009

557.000 euro voor een betere bereikbaarheid van de Gentse bedrijventerreinen

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat er inspanningen nodig zijn voor het bestrijden van de verkeerscongestie en het bevorderen van de bereikbaarheid. Dat moet gebeuren door het wegwerken van missing links, het realiseren van bedrijfsvervoerplannen, de bevordering van het voetgangers- en fietsverkeer, van het openbaar vervoer en het doelmatig gebruik van de capaciteit van de bestaande infrastructuur. Vlaams minister Hilde Crevits ondersteunt de werking van de Gentse vzw Max Mobiel met 556.984 euro. Max Mobiel werkt een reeks projecten uit voor een betere woon-werkmobiliteit in de Gentse regio. Het gaat in het bijzonder om bus- en fietsinitiatieven. Max Mobiel maakt deel uit van het Pendelplan van de Vlaamse Overheid. Aan de ene kant wil het pendelplan het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer met 10% terugdringen tegen 2010. Aan de andere kant wil het plan het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer in het pendelverkeer naar 20% doen stijgen.

Max Mobiel heeft de ambitie om een driehonderdtal werknemers per dag naar de verschillende Gentse bedrijvenzones te brengen door de volgende diensten:

- Pendelbussen voor collectief werknemersvervoer naar moeilijk bereikbare bedrijvenzones met de volgende trajecten: ‘Gent Dampoort – Zeehaven Oost (Skaldenpark)’, Gent-zuid – Wiedauwkaai (Gent Zeehaven West)’, ‘Gent St-Pieters – Arcelor Mittal’, ‘Gent St-Pieters – E40/Drongen’ en ‘Linkeroverpendel – Waaslandhaven’. Daarbij wordt er intenser samengewerkt met de grote Gentse werkgevers.

- Pendelfietsen van station Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort naar de werkplek.

- Fietspunt Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort voor fietsverhuur, fietsherstel en fietsonderhoud.

Minister Crevits onderschrijft de aanpak van Max Mobiel om via de sociale economie de tewerkstelling in de Gentse regio te stimuleren. Het invoegbedrijf V-tax verzorgt pendelbusdiensten. Het bedrijf recruteert een deel van het eigen personeel uit kansengroepen op de lokale arbeidsmarkt. Minister Hilde Crevits: “De fiets- en busprojecten van Max Mobiel leveren een belangrijke bijdrage aan een vlot woon-werkverkeer naar de Gentse bedrijventerreinen. Dit betekent een meerwaarde voor de economie en voor de arbeidsmarkt. Mobiel zijn is, zeker voor kansengroepen in deze periode van laagconjunctuur, een belangrijke (rand-)voorwaarde om een job te kunnen aannemen. Daarom voorzie ik voor de werking van Max Mobiel maximaal 556.984 euro op het Pendelfonds. Duurzame initiatieven ter bevordering van mobiliteit en werkgelegenheid in de Gentse regio in combinatie met een sociale economie krijgen mijn volledige steun.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten