maandag 5 oktober 2009

Rector Van Cauwenberge opent academiejaar UGent

Academie09 07Op 1 oktober opende de universiteit Gent het academisch jaar in de Aula in de Volderstraat. Niet minder dan 6.200 studenten bieden zich voor de eerste keer aan, er is nauwelijks nog een studentenkot te vinden, de auditoria puilen uit. En op de belangrijke verkeersassen krioelt het van de fietsende studenten. Met 8.000 personeelsleden en 33.500 universiteitsstudenten zijn de grenzen van de groei bereikt. Huisvesting wordt problematisch en de UGent huurt heel wat panden. De universiteit wijkt uit naar de rand: de campus aan De Sterre, de landbouwfaculteit in Melle en diergeneeskunde naar Merelbeke. De Universiteit Gent groeit uit tot een Vlaamse universiteit met een internationale uitstraling.

Academie09 02Rector Paul Van Cauwenberge bracht verslag uit over het academiejaar 2008-2009, de rector pleitte voor meer slagkracht en autonomie voor de UGent, het verder uitbouwen van een eigen onderzoeksdynamiek door een strategisch speerpuntenbeleid en het wegwerken van administratieve overlast. De universiteit zal voorzien in een erkenning van toponderzoekers die wereldfaam genieten en die van de UGent hun thuisbasis hebben gemaakt. Ook vroeg hij aan minister Pascal Smet om een duidelijk einddoel voor de integratie tussen universiteiten en hogescholen vast te leggen. Tot slot zag rector Van Cauwenberge het als een grote uitdaging om de slaagkansen van eerstejaarsstudenten te doen stijgen. In zijn openingsrede betreurde rector Van Cauwenberge dat het nieuw decreet waardoor de UGent meer slagkracht en autonomie zou krijgen, nog niet werd goedgekeurd. Dit jaar zal hij opnieuw een voorstel indienen zodat de UGent dezelfde kansen krijgt als de andere Vlaamse universiteiten.

Academie09 03Burgemeester Daniël Termont had het over Gent als grootste studentenstad en de vele bouwwerken die in snel tempo uit de grond rijzen en voldoen aan de noden van een hedendaags onderwijs. Gent is een ‘bruisende stad van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen’, en burgemeester Termont wil dat verder versterken. Zo een stad is aantrekkelijk voor jonge mensen, en waar veel jonge mensen samen zijn, borrelt creativiteit op. Een positieve spiraal, waar ondernemingen actief naar op zoek gaan om zich te vestigen. Maar zó veel studenten samen op zo een kleine oppervlakte, dat zet ontegensprekelijk de draagkracht van de lokale samenleving onder druk. Bovendien zorgt de toenemende vraag naar studentenkoten er voor dat de prijzen stijgen, óók van gewone woningen, waarin studenten samen soms hun toevlucht zoeken. Wat de hogescholen noodzaakt om samen met de stad en private ontwikkelaars op zoek te gaan naar plaatsen voor bijkomende studentenhuisvesting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten