woensdag 16 september 2009

Heraanleg Kortrijksesteenweg start in oktober.

Volgende maand wordt er tussen het Gentse Sint-Pietersstation en de R40 bijna een jaar lang gewerkt aan de Koningin Elisabethlaan en het deel van de Kortrijksesteenweg tot aan de stadsring (R 40). De werken starten midden oktober en moeten na de zomer van 2010 klaar zijn. De nutsleidingen worden volledig vernieuwd, de riolering wordt integraal vernieuwd en de R40 krijgt afslagstroken die het verkeer veiliger moeten maken. Er worden bomen aangeplant, er komen bredere trottoirs en comfortabele fietspaden, alsook een vrije trambaan. Bovendien wordt de Leopold II laan heringericht en wordt ook de Persellestraat heraangelegd. Voor de infomarkt 2008 werd een powerpoint presentatie gemaakt. De plannen passen in het project Gent Sint-Pieters en krijgen Europese steun via het EFRO project. De werken kosten 6 miljoen euro zonder BTW en studiekosten en kosten voor de nutsleidingen.

Info Kortrijksestw 01 Op een druk bijgewoonde informatieavond gaven schepenen Karin Temmerman en Martine De Regge informatie over de geplande werken. Vanuit het publiek kwamen heel wat vragen. Bewoners van de aanpalende straten vroegen wanneer ook hun straat heraangelegd wordt, maar die situatie is erg complex: pas als er werken aan de rolering en de nustvoorzieningen gebeuren komen ook andere straten in aanmerking voor heraanleg. Ook naar de situatie in de Kortrijksepoortstraat en de Schouwburgstraat werd gevraagd. Volgens schepen Temmerman zijn er werken voorzien om hier het auto- en het tramverkeer te scheiden. Heel wat bewoners maken zich zorgen over de toegankelijkheid en de lawaaioverlast tijdens de werken. Maar schepen De Regge stelde de bewoners gerust: er wordt enkel tijdens de week en tijdens de gewone uren gewerkt, op enkele uitzonderingen na.

Info Kortrijksestw 02 Eerst zal, komende van het station de rechterzijde van de Koningin Elisabethlaan gerenoveerd worden (kant van het Citadelpark) en dan de linkerzijde. Begin 2010 zal de Elisabethlaan afgewerkt zijn. In oktober, november en december 2009 worden de nutsleidingen in het trottoir van de Kortrijksesteenweg vervangen. Begin 2010 wordt de trambedding en het volledige wegdek van gevel tot gevel heraangelegd. De aannemer start aan de linkerkant (Sint-Paulus), daarna de rechterkant (kant van het Citadelpark). De Kortrijksesteenweg zal heraangelegd zijn tegen het najaar van 2010. De werken gebeuren in fasen: passage van wagens zal altijd mogelijk zijn.

Wat tram 1 betreft: er wordt 1 spoor buiten dienst gesteld. Komende van het centrum blijft tram 1 rijden tot aan Flanders Expo. Komende van Flanders Expo zal tram 1 tot aan het Sint-Pietersstation rijden en dan de reisweg van tram 21/22 (via de Rozemarijnbrug) tot aan het justitiepaleis volgen. Gezien de werken op de Korenmarkt zal tram 1 een lus maken aan het Oud Justitiepaleis en zo terugkeren richting Sint-Pietersstation.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten