zondag 27 september 2009

Gent zoekt twaalf bouwlustige gezinnen.

InrichtingsplanHet Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf wil elk jaar betaalbare woonkavels aanbieden voor het bouwen van nieuwe woningen die aan de eisen van jonge gezinnen beantwoorden. Door de voortdurende stijging van de vastgoedprijzen en gebrek aan geschikte bouwpercelen is het voor modale gezinnen praktisch onmogelijk geworden een nieuw rijhuis te bouwen of te kopen in de stad. Daarom werd het project ‘Stedelijke woonkavels’ in het leven geroepen, met de financiĆ«le steun van het programma huisvesting Federaal Grootstedenbeleid. Het doel van dit project is betaalbare bouwpercelen aan te bieden waarop jonge gezinnen zelf een woning ‘op maat’ kunnen bouwen. Op die manier wordt de verkrotting afgeremd en het bouwen geherwaardeerd. Nieuwbouw hoeft immers niet noodzakelijk duurder te zijn dan aankoop met renovatie.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf gaat op zoek naar geschikte, onderbenutte bouwlocaties. Na aankoop en bouwrijp maken worden deze kavels verkocht, na een toewijzingsprocedure. Na het grote succes van vorig jaar, vindt nu de tweede verkoopreeks plaats. Er worden 12 bouwpercelen te koop aangeboden: 4 kavels aan de Tichelrei, 2 in de Nijverheidstraat en 6 aan Trefil Arbed in Gentbrugge. Op deze percelen zullen de gezinnen een nieuwe woning bouwen volgens hun wensen en noden, maar binnen het kader van een gekozen ontwerp. De gezinnen kunnen kiezen uit 10 verschillende ontwerpen van geselecteerde architecten. De keuze van een aannemer is volledig vrij. De ontwerpen werden door een vakjury geselecteerd uit de vele inzendingen van professionele architectenbureaus. De vernieuwende visie, esthetiek, architecturale kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit van het ontwerp waren de voornaamste criteria.

De doelgroep voor deze woonkavels zijn jonge gezinnen met een modaal inkomen die zich in de stad willen vestigen maar door de hoge vastgoedprijzen uit de boot vallen. Gezinnen die zich kandidaat willen stellen, moeten beantwoorden aan enkele voorwaarden. Het gezin moet uit minstens 2 personen bestaan waarvan er ten minste een tussen 18 en 40 jaar oud is op het moment van inschrijving. Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger liggen dan 58.000 euro op jaarbasis, verhoogbaar met 3.000 euro per kind ten laste. De toewijzing van de kavels zal gebeuren aan de hand van een puntensysteem en daarna eventueel door een loting. De punten zullen worden toegekend volgens de gezins-, woon- en werksituatie van de kandidaat-kopers.

Het AG SOB kocht vervallen woningen op, de prijs schommelde rond de 150.000 euro. De kosten om de huizen te slopen en bouwrijp te maken brengt de prijs van deze bouwkavels op gemiddeld 199 euro/m2. De inschrijvingsperiode voor deze tweede verkoopreeks begint op maandag 28 september en loopt tot vrijdag 30 oktober 2009. Vanaf maandag kunnen geĆÆnteresseerden het verkoopdossier met alle nodige informatie downloaden van de website van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf, of afhalen in de kantoren in de Sint Jacobsnieuwstraat 17. De link naar het AGSOB staat in dit artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten