vrijdag 11 september 2009

Gent stapt mee in pilootproject rond stedelijke distributie

De Stad Gent neemt als pilootstad deel aan het project ‘D-via’ (distributie via de weg) en bouwt zo samen met het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) aan leefbare en veilige steden. Dit project wil goederenstromen van en naar de stad optimaal bundelen en streeft naar beter en schoner vrachtverkeer. Gent zal winkelprofielen en bevoorradingsprofielen in kaart brengen en dan samen met de handelaars bekijken hoe goederenstromen in de toekomst verder gebundeld kunnen worden. In dat kader is het belangrijk te vermelden dat de Stad Gent via het Europese programma Civitas-Elan dit project mee ondersteunt.

Verschillende vensteruren (uren waarop men mag laden en lossen), niet gebundelde leveringen en steeds kleinere en frequentere zendingen veroorzaken vaak overlast in steden. Denk maar aan problemen als luchtvervuiling, geluidshinder en verkeersonveilige situaties met vrachtverkeer en voetgangers. Een betere coördinatie van goederenstromen bij de bevoorrading van handelaars moet een uitweg kunnen bieden. Dat levert ook een substantiële tijdwinst op, zowel voor winkeliers als voor leveranciers. Schepen Mathias De Clercq : ”Bij een georganiseerde stadsdistributie komen de goederen toe in een distributiecentrum. Daar worden ze gebundeld in functie van de plaats en tijd van levering aan de winkelier. Op die manier kunnen handelaars besparen op transportkosten en opslagruimte. Milieuvriendelijke voertuigen brengen de goederen vanuit het distributiecentrum tot bij de kleinhandelaars.

Een voorbeeld: een winkelier besteld goederen bij een leverancier, maar die is op zijn beurt afhankelijk van een fabrikant of invoerder. De leverancier doet beroep op een vervoerder, maar die levert in meerdere keren, naar gelang de goederen binnen komen. Het resultaat is dat er in de binnenstad, waar het zo wie zo heel druk is, helemaal dichtslibt. De stad kan het verkeer niet meer aan. Door de leveringen te bundelen, afspraken te maken en met het juiste transportmiddel op het juiste moment te leveren ontlast men het verkeer in de stad. Meteen zijn er een aantal andere troeven zoals een propere en gezondere stad.

In een eerste fase van het project wordt een digitale kaart ontwikkeld. Op die kaart worden onder andere de geldende reglementeringen voor toelevering aan de betrokken steden in beeld gebracht. Via een pilootproject in Gent en Hasselt wordt in een volgende fase een logistiek en economisch haalbaar businessmodel ontwikkeld voor de slimme bevoorrading van steden. Hierbij staat het laatste deel van het vervoerstraject centraal: de levering vanuit een stedelijk distributiecentrum tot bij de kleinhandelaar. De financiële middelen die de Stad Gent ter beschikking stelt voor deze samenwerking met het VIM zijn afkomstig van CIVITAS, een Europees project dat steden helpt met hun plannen rond duurzame mobiliteit. Het VIM staat in voor 80% van de middelen. De overige financiers van ‘D-via’ zijn de Stad Hasselt, UNIZO, FEDIS en Logistra. Meer info op de website www.d-via.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten