donderdag 27 augustus 2009

Steeds minder kinderopvang ondanks opening nieuw kinderdagverblijf.

Gordunakaai 03Op woensdag 26 augustus werd het Kinderdagverblijf Ter Leie aan de Gentse Gordunakaai geopend. In het kinderdagverblijf is er plaats voor vijftig baby’s en peuters. Zeven begeleiders staan in voor de opvang. Gent kampt met een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen tot 3 jaar. Dat tekort loopt de laatste jaren op tot 650 plaatsen, en dit ondanks diverse investeringen om het aantal opvangplaatsen uit te breiden. Het laatste jaar steeg het aantal kinderen tot 3 jaar in Gent met 4,2%. Het aantal opvangplaatsen steeg slechts met 2,4%. Dit is een daling met meer dan 1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch werd er fors geïnvesteerd in bijkomende kinderopvang. Maar als men het geboortecijfer niet kan volgen neemt het tekort ieder jaar toe.

Ook peutertuin Ter Leie wordt geconfronteerd met een grote vraag naar opvangplaatsen voor kinderen jonger dan 18 maanden. Met de verbouwing van de peutertuin naar een kinderdagverblijf komt de Stad Gent tegemoet aan het tekort aan opvangplaatsen voor de jongste kinderen. Niet dat deze investering bijkomende plaatsen oplevert. Maar ouders willen hun kind nog voor de leeftijd van 18 maanden. Voordeel is ook dat Ter Leie open blijft tot 19 uur, voor pendelende ouders is dat een zegen.

Gordunakaai 07Voor de omvorming naar een kinderdagverblijf werden vier ruimtes verbouwd. Er is nu plaats voor drie leefgroepen met aanpalende slaapruimtes en geïntegreerde verzorgingshoek en kitchenette. Iedere leefgroep kreeg een aanpalende buitenruimte. Er is ook een bergruimte voor buggy’s. Op dezelfde site is er ook een kleuterschool met een STIBO (stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang). Het STIBO kreeg een nieuwe slaapruimte voor de jongste kleuters. Deze slaapruimte sluit nu rechtstreeks aan op een van de leefgroepen van het kinderdagverblijf. De totale kostprijs van de bouwkundige werken bedraagt 226.311 euro.

Gent werkt aan ijverig aan bijkomende opvangplaatsen. Binnenkort start de verbouwing van het vroegere schooltje 't Kevertje, aan het Rabot. In die wijk is er momenteel geen enkele stadscrèche, maar volgend jaar komt er eentje, goed voor 42 plaatsen. Komend schooljaar komen er aan het Groen Driesken, de Blaisantvest en de Forelstraat crèches van 24 plaatsen. Ook De Biotoop, een grote privé crèche aan de Ham, opent volgende week. Maar andere kinderopvangplaatsen zoals het Bijendans aan de Forelstraat en het Nachtegaaltje aan het Westveld laten op zich wachten.

Gordunakaai 24Door al die uitbreidingen kampt de stad intussen met een personeelsgebrek in de kinderopvang. Schepen Coddens: “Er werd een examen voor kinderverzorgsters uitgeschreven, van de 236 geslaagde kandidaten werden er deze maand 75 benoemd”. Toch blijft het personeelstekort acuut. Er zijn steeds een 20 tot 25 kinderverzorgsters met zwangerschapsverlof. Van de 30 extra plaatsen werden er slechts 12 ingevuld. En volgend jaar zijn er weer 28 plaatsen vacant. Maar ondertussen vierden het personeel en de ouders (en grootouders) feest. Bovendien kregen Monique, Hilde en Ellen, begeleidsters van het kinderdagverblijf, een leuk geschenk van de directie voor hun jarenlange inzet. Schepen Rudy Coddens en Mathias De Clercq deelden in de vreugde en genoten zichtbaar van het toneeltje dat door kinderen naar voor gebracht werd.

Meer over het tekort aan kinderopvang te Gent: http://archief-najaar-2007.blogspot.com/2007/12/kinderopvang-in-gent-heeft-600-plaatsen.html>p>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten