vrijdag 28 augustus 2009

Openbare Werken in Kaart

beukenlaanWoon je in Gent of breng je gewoon een bezoekje en wil je weten welke werken gepland zijn? Dan kan je vanaf nu terecht op ‘Openbare Werken in Kaart’, het eerste gespecialiseerde geoloket voor de burger van de Stad Gent. Met dit geoloket wil de Stad grootschalig over openbare werken communiceren. Bezoekers van de site zullen, aan de hand van een kaart, op een visuele en gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen opzoeken over werken in hun straat of buurt.

In een Stad zoals Gent zijn dagelijks openbare werken bezig. Soms in opdracht van de Stad Gent zelf, op andere momenten zijn het werken van Aquafin, De Lijn, TMVW, het Vlaams Gewest of nutsbedrijven. De Stad Gent doet steeds inspanningen om burgers te informeren over geplande werken (via bewonersbrieven, informatievergaderingen of persberichten) en de Stad verwacht dezelfde inspanningen ook van alle andere actoren die op het openbaar domein actief zijn. Toch blijft de burger soms met vragen zitten. Dit kunnen heel specifieke vragen zijn. Wie voert werken uit in mijn straat? Hoelang zullen deze werken duren? Wie is de contactpersoon? Maar de interesse kan vrij algemeen zijn. Staan er nog andere werken gepland in mijn straat? Wordt de omliggende buurt binnenkort aangepakt?

Op heel wat van deze vragen kan de burger voortaan het antwoord opzoeken via het geoloket ‘Openbare Werken in Kaart’. Het geoloket werd geïntegreerd in de algemene website van de Stad Gent en biedt de mogelijkheid om zowel werken in uitvoering, als werken die gepland staan binnen 1 tot 6 maanden op te zoeken. In samenwerking met de verschillende actoren die actief zijn op het openbaar domein ijvert de Stad ervoor om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle werken. De Stad baseert zich daarbij op een database waar alle noodzakelijke data ingegeven worden. Deze database dient als uitgangspunt voor de applicatie ‘openbare werken in kaart’. Kleine werken, dit wil zeggen werken met een kleine impact of met een beperkte tijdsduur, worden niet altijd in de database opgenomen.

In de opstartfase van het geoloket krijgt de bezoeker bij elk werk standaard een aantal gegevens te zien: de geplande periode, het geplande aantal dagen dat de werken zullen duren, de werkelijke begin- en einddatum, aard van het werk, de opdrachtgever en nuttige contactgegevens. De Stad Gent verrijkt daarenboven haar eigen werken met bijkomende informatie zoals bewonersbrieven, verwijzingen naar nuttige websites, foto’s en stratenplannen, voor zover dit mogelijk is. In een volgende fase zullen ook alle andere actoren die werkzaam zijn op het openbaar domein de mogelijkheid krijgen om bijkomende informatie te publiceren op het geoloket. Op die manier wordt ‘Openbare Werken in Kaart’ stelselmatig uitgebreid tot een allesomvattend platform voor informatie over openbare werken in de Stad Gent.

Het geoloket ‘Openbare Werken in Kaart’ is online terug te vinden via www.gent.be/openbarewerkeninkaart
Of www.gent.be > Leven > Verkeer > Openbare werken > Openbare werken in kaart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten