vrijdag 3 juli 2009

UGent geselecteerd voor grote mobiliteitsprojecten buiten Europa

De Europese Commissie selecteerde de UGent als coördinator voor 2 prestigieuze mobiliteitsprojecten gericht op de Westelijke Balkan (Basileus) en China (LiSUM). Daarnaast is de UGent als partner betrokken in vijf andere EMECW projecten: Brazilië, Brazilië/Paraguay/Uruguay, Venezuela/Ecuador/Cuba/Chili, India en opnieuw China. Een nieuw internationaal succes voor de UGent na het verwerven van het ECTS label. De UGent kan bogen op een jarenlange expertise in het beheer van Europese onderwijsprogramma’s. Als ECTS pionier, werd de UGent vorig jaar nog uitgeroepen tot Erasmus Success Story en worden vijf Erasmus Mundus Master Courses vanuit de UGent gecoördineerd. Het project met de Westelijke Balkan loopt al sinds de zomer van 2008. Dat er nu ook een project met China komt is uitzonderlijk nieuws, dit creëert tal van opportuniteiten voor studenten en professoren. China is immers een prioritaire samenwerkingsregio voor de UGent.

De EMECW projecten bieden tal van mogelijkheden: mobiliteitsbeurzen voor Bachelorstudenten, Masterstudenten, doctoraatsstudenten, post-doctorale onderzoekers en professoren. De mogelijkheid om voor uitwisseling te kiezen (zoals bij Erasmus) of een diploma te behalen aan een partneruniversiteit binnen het consortium. UGent is betrokken bij heel wat projecten. Zo richt Basileus zich op uitwisseling met de Westelijke Balkan. Het totale projectbudget bedraagt 4.3 miljoen euro en omvat 313 beurzen voor studenten en personeel van alle betrokken partneruniversiteiten. LiSUM of Linking Sino-European Universities through Mobility richt zich op uitwisseling tussen Europa en China en voorziet 250 beurzen in het academiejaar 2009-2010. Het totale budget voor het project bedraagt 4.6 miljoen euro voor de uitwisseling van studenten en personeel van alle betrokken partneruniversiteiten voor komend academiejaar. Het consortium bestaat uit 10 EU partners en 10 Chinese partners.

Volgende landen hebben UGent als partner

Venezuela, Ecuador, Cuba en Chili: dit project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Valladolid, Spanje en voorziet 149 beurzen.

Brazilië: dit project wordt gecoördineerd door de universiteit van Porto, Portugal. In totaal wordt voor volgend academiejaar een totaal van 200 mobiliteiten voorzien. De prioritaire disciplines zijn: pedagogie en lerarenopleiding, ingenieurswetenschappen & technologie en sociale wetenschappen.

Brazilië/Paraguay/Uruguay: dit project wordt gecoördineerd door de universiteit van Porto, Portugal en voorziet 141 beurzen.

China: dit project wordt gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel en voorziet 235 beurzen voor volgend academiejaar. Het richt zich vooral op volgende disciplines: economie, rechten en politieke/sociale wetenschappen.

India: dit project wordt gecoördineerd door KTH, Royal Institute of Technology, Zweden en voorziet 201 beurzen voor studenten, onderzoekers en academisch personeel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten