vrijdag 3 juli 2009

Schorsing Gentse korpschef verlengd.

Kunst politie 21In de zaak van de geschorste korpschef van de Politiezone Gent Peter De Wolf, commissaris Sonja Corryn en hoofdinspecteur Olivier Speeckaert heeft burgemeester Daniël Termont op donderdag 2 juli 2009 beslist dat de schorsing van Peter De Wolf wordt verlengd met 4 maanden, met ingang vanaf 5 juli 2009 en dat 12,5% van zijn wedde gedurende die periode zal worden ingehouden. De schorsing van Olivier Speeckaert wordt verlengd tot en met 15 september 2009 en dat 12,5% van zijn wedde gedurende die periode zal worden ingehouden. Het gaat bij beiden om de verlenging van een voorlopige schorsing bij ordemaatregel. De schorsing van Sonja Corryn wordt niet verlengd.

Korpschef Peter De Wolf dankt de verlenging van zijn schorsing aan het feit dat hij tegen zijn veroordeling tot 12 maanden cel met uitstel in beroep gaat. Peter De Wolf werd veroordeeld wegens het vervalsen van een PV en vluchtmisdrijf. De Wolf belde na het ongeval naar Sonja Corryn, die ter plaatse kwam en verklaarde dat zij achter het stuur zat. Olivier Speeckaert stelde het proces-verbaal op en verwerkte daarin de valse verklaringen. De rechtbank zette geen van de veroordeelden uit hun rechten, maar ze riskeren wel een tuchtsanctie. De Gentse burgemeester Daniël Termont liet de korpschef en de twee politieofficieren schorsen.

De schorsing van Corryn is door het stadsbestuur opgeheven. In afwachting van het resultaat van het tuchtdossier kan ze weer aan het werk bij de politie. Sonja Corryn en Olivier Speeckaert beslisten om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling. De uitspraken in de tuchtdossiers volgen later. Wat Peter De Wolf en Sonja Corryn betreft behoort dat tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, wat Olivier Speeckaert betreft tot die van de burgemeester.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten