woensdag 3 juni 2009

Universiteit Gent huldigt Cacaolab in

Cacao 02 De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent opende begin deze week een Cacaolab. Dit gebeurde tijdens een studiedag waarbij zowel prominente sprekers uit de academische wereld als mensen uit het bedrijfsleven het woord voerden. Vrijwel elke Belg lust een stukje chocolade en ook buiten de landsgrenzen geniet de Belgische chocolade wereldfaam. Wetenschap en chocolade… het lijkt een ongewone combinatie. Maar chocolade productie is een ingewikkeld proces waar heel wat gespecialiseerde apparatuur voor nodig is om van de individuele ingrediënten tot een delicatesse te komen. Enkel wanneer alle stappen in dit ingewikkelde proces en de daaropvolgende koeling correct uitgevoerd worden, bekomen we een chocolade met de gewenste glans, hardheid, mondgevoel en het karakteristieke geluid bij het breken of bijten.

Cacao 07 UGent Cacaolab biedt België een unieke onderzoeksinfrastructuur die het mogelijk maakt om op een relatief kleine productieschaal chocolade te maken. Daarnaast zijn de onderzoekers in staat om elke stap in het productieproces met wetenschappelijke analyses op te volgen. Zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek voor bedrijven zijn hiermee mogelijk. UGent Cacaolab maakt het mogelijk om wijzigingen in de productsamenstelling of wijzigingen in de processtappen te onderzoeken. Daarnaast kan nagegaan worden hoe de eigenschappen van chocolade via product- en procesaanpassingen beïnvloed kunnen worden. Behalve chocolade kunnen in het UGent Cacaolab ook diverse vullingen bereid worden. Productie en onderzoek van pralines behoren dan ook tot de mogelijkheden. UGent Cacaolab is dan ook een ideale partner voor bedrijven die de kwaliteit van hun producten op een superieur niveau wensen te brengen of te behouden en voor bedrijven die innovatieve chocoladeproducten wensen te ontwikkelen.

Het onderzoek rond chocolade kadert binnen de activiteiten van het excellentiecentrum Food2Know, die onderzoekers uit meer dan 35 laboratoria verenigt. De wetenschappers zijn verbonden aan 5 verschillende UGent faculteiten, de Hogeschool Gent en het ILVO(Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten