dinsdag 2 juni 2009

Gemeenschapswachten pakken mee overlast aan

StadswachtenOmdat kleine overtredingen een bron van grote ergernis zijn voor de Gentenaars, helpen gemeenschapswachten vanaf begin juni mee om verschillende vormen van overlast aan te pakken. De zes nieuw aangestelde gemeenschapswachten krijgen de nodige bevoegdheden om vaststellingen te doen die een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) als gevolg kunnen hebben: een geldboete van 60 tot 120 euro, afhankelijk van het soort overtreding. Bij herhaling of meerdere inbreuken kan de boete oplopen tot 250 euro. Gent had al gemeentelijke politiereglementen om politiestraffen op te leggen voor overlast, maar door de hoge werklast bij de parketten bleven deze dikwijls zonder gevolg. Maar sinds kort kunnen steden en gemeenten de beteugeling van de inbreuken zelf in handen nemen en sanctioneren.

GAS overtredingen vaststellen was tot nu toe het werk van de politie en enkele bevoegde stadsdiensten zoals de Dienst Wonen en de Dienst Milieutoezicht. Voor een aantal inbreuken mogen vanaf nu ook de zes nieuw aangeworven gemeenschapswachten-vaststellers dat doen. Zij krijgen een lijst van prioritaire opdrachten mee, gebaseerd op de belangrijkste ergernissen van de Gentenaars. Het gaat vooral om zwerfvuil, hondenoverlast, het verkeerd aanbieden van afval, het voederen van verwilderde dieren (katten, duiven, …) en het weggooien van oud brood op het openbaar domein.

De zes gemeenschapswachten-vaststellers zijn collega’s van de 26 gemeenschapswachten, tot nu toe beter bekend als ‘stadswachten’. Allen werken ze samen binnen de nieuwe Dienst Gemeenschapswachten. Ze dragen ook hetzelfde paarse uniform, alleen hebben de gemeenschapswachten-vaststellers een armband waarop ‘Vaststeller’ staat. Voor alle duidelijkheid: beide werken in de eerste plaats preventief en sensibiliserend. Ze zijn actief in heel Gent, informeren de mensen over wat kan en niet kan en wijzen op storend gedrag. Het verschil is dat de vaststellers ook een repressieve rol kunnen spelen.

Er zijn twee soorten GAS inbreuken. De GAS 1-inbreuken zijn overtredingen die kunnen worden vastgesteld door de politie, de Dienst Wonen, de Dienst Milieutoezicht en vanaf nu ook door de nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers. GAS 2-inbreuken mogen enkel door de politie worden vastgesteld. In het lijstje hieronder staat bij elke inbreuk ook de maximumboete vermeld.

Ter herinnering: een opsomming van GAS 1-inbreuken en hun bijbehorende boete.
Sluikstorten (120 euro)
Verkeerd aanbieden afval (huisvuil op foute wijze, tijdstip…) (120 euro)
Hondenoverlast (loslopen, uitwerpselen...) (60 euro)
Wildplakken (60 euro)
Wildplassen (60 euro)
Niet aanduiden van de huurprijs (60 euro)
Onvergunde inname openbare weg (container, stelling…) (120 euro)
GAS 2-inbreuken – enkel door de politie vast te stellen:
Nachtlawaai (60 euro)
Kotfeesten (180 euro)
Beschadigen roerende goederen: (60 euro)
Bij herhaling van de overtreding of bij meerdere inbreuken kan de boete oplopen tot 250 euro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten