dinsdag 17 maart 2009

UGent mikt op tien nieuwe spin-offs per jaar

Het vernieuwde spin-offbeleid van de UGent moet resulteren in een sterke stijging van het aantal én de kwaliteit van de UGent spin-offs. In het nieuwe beleid staat de economische waardencreatie centraal: een actief spin-off beleid dat ondernemerschap cultiveert door de UGent te laten fungeren als kweekvijver voor starters, terwijl de samenwerking met partnerbedrijven sterk geïntensiveerd wordt door middel van het kennisplatform Gent BC. De UGent creëert nu al een zeer sterk aandeel in de totale werkgelegenheid van alle spin-offs in het Vlaamse universitaire landschap. De toekomstplannen worden op 17 maart voorgesteld aan het grote publiek tijdens het symposium ‘Creatief Valoriseren’.

In de eerste plaats is er recent een team van 21 technologieontwikkelaars, die ingebed zijn in de onderzoeksgroepen en de link leggen tussen de onderzoekers en de industriële toepassing. Ze zijn actief in valorisatie-consortia: associaties van onderzoeksgroepen uit verschillende domeinen die in een bepaald marktsegment interesse hebben. TechTransfer vormt de link tussen de onderzoekers en de bedrijfswereld, commercialiseert onderzoeksresultaten, beheert de intellectuele eigendommen en biedt juridische ondersteuning. Een nieuw accent is een meer intensieve begeleiding van de spin-offs, om hun kansen te vergroten om uit te groeien tot leefbare ondernemingen. General manager TechTransfer Marc Zabeau: “Om dit te realiseren zijn dringend bijkomende financieringsmechanismen van de overheid noodzakelijk. Zeker in de huidige crisis moeten wij de innovatie ondersteunen omdat dit de toekomstige groei van onze innovatiegedreven economie mogelijk maakt.”

Ondanks de huidige crisis blijft de UGent creatief innoveren. De UGent creëert nu al een zeer sterk aandeel in de totale werkgelegenheid van alle spin-offs in het Vlaamse universitaire landschap en in de toekomst zal deze werkgelegenheid blijven stijgen. Het kennisplatform Gent BC wil de voorsprong op vlak van technologische kennis in de Gentse regio verder uitbouwen door de inspanningen van de actoren in de Gentse kenniseconomie te bundelen, het technologische ondernemerschap te stimuleren en de Gentse kennisregio te promoten.

Vlaams minister Patricia Ceysens, prof. dr. Luc Moens, vicerector en prof. dr. Marc Zabeau, general manager UGent Tech Transfer lichten de toekomstplannen en het nieuwe beleid toe. Daarnaast wordt de werking van twee IOF-consortia toegelicht, Plateau Photonics Innovation Center en PROVAXS. Ten slotte komen de oprichters van drie recent opgerichte spin-offs aan het woord: inCT (levert zeer klantgerichte X-stralen scans aan de industrie), ProDigest (gespecialiseerd in het aanbieden van wetenschappelijke ondersteuning voor de voedings-, functionele voedings- en farmaceutische industrie) en Siruna (de technologie van Siruna laat toe om inhoud van websites naadloos naar content over te zetten die kan worden geraadpleegd via eender welk mobiel toestel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten