dinsdag 15 december 2009

Gentse basisscholen gaan de strijd aan tegen de digitale kloof.

Zes Gentse basisscholen gaan de strijd aan tegen de digitale kloof via het project Digikriebels. In dit project maken ouders en kinderen uit de derde kleuterklas kennis met een educatieve Cd-rom. Samen met hun ouders krijgen kinderen inzicht in verantwoord educatief gebruik van de computer. De lessen gaan door op school en worden door CBE Leerpunt Gent – Meetjesland Leieland gegeven. Het Oost-Vlaams instituut voor Opvoedkundige wetenschappen helpt op haar beurt om de ervaringen uit dit project te verspreiden. Via deze educatieve spelletjes ontdekken ouders verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen. Later worden ook de kleuters erbij betrokken en gaan zij onder impuls van hun papa of mama aan de slag. Deze Cd-rom wordt samengesteld in overleg met de kleuterleidsters, na de reeks krijgen de ouders de linken Cd-rom mee naar huis. Link: http://www.digikriebels.be

Schepen Rasul Tapmaz: “Dit project is belangrijk omdat het zich richt naar kwetsbare ouders die geen vaardigheden hebben om met de computer om te gaan, 35% van de gezinnen heeft geen internetaansluiting. Maar ouders spelen wel een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom voert de stad Gent een aantal initiatieven rond toegankelijkheid: er zijn in Gent 77 open computerruimtes, wij steunen projecten zoals Digikriebels en wij promoten onder meer open software. Ook schepen Rudy Coddens is blij aanwezig te zijn op dit prachtig project: “Wij verwelkomen vandaag de kinderen, hun ouders en de medewerkers ter gelegenheid van de eerste lessenreeks. De kinderen weten nu hoe ze moeten omgaan met de PC en kunnen nu beter de stap naar het eerste leerjaar zetten”.

De partners

Het Brugfigurenproject Stad Gent is een netoverschrijdend project ter bevordering van de samenwerking en communicatie tussen de school en de ouders. In 39 basisscholen wordt het schoolteam versterkt met een brugfiguur die de communicatie tussen school, ouders en buurt ondersteunt. www.pbdgent.be

Het Centrum voor Basiseducatie vzw, Leerpunt Gent – Meetjesland – Leieland organiseert opleidingen voor volwassenen die de basisvaardigheden onvoldoende beheersen om volwaardig en zelfstandig te functioneren in de samenleving, in arbeidssituaties of om een verdere opleiding te volgen. www.cbegent.be

Het IT Huis draagt bij tot het verkleinden van de digitale kloof en het toegankelijker maken van technologie voor kansengroepen aan de hand van vier trajecten: iSchool, iBuurt, iBib en iThema. Met iSchool ondersteunt het IT Huis scholen om nascholingen te organiseren voor (groot)ouders en of buurtbewoners. www.ithuis.be

Het Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW) zorgt ervoor dat kennis en ervaring op grond van wetenschappelijk onderzoek gedeeld en verspreid wordt.

De Telenet Foudation wil werk maken van het dichten van het dichten van de digitale kloof. In vier projectoproepen werd er al ongeveer 1 miljoen euro besteed aan het ondersteunen van projecten. De directe doelgroep van de Telenet Foundation zijn kinderen van 3 tot 12 jaar. Veel kinderen uit kansengroepen hebben geen directe toegang tot computers en dreigen een nieuw soort analfabeten te worden. www.telenetfoundation.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten