vrijdag 4 december 2009

Gent wil meer leerlingen uit het deeltijds onderwijs aan de slag.

Motivatie 09Jongeren die schoolmoe zijn kunnen de overstap maken naar het deeltijds onderwijs. Zij volgen nog 15 uur onderwijs en worden verder ingeschakeld in het arbeidscircuit. Normaal gaat zo een jongere na zo een opleiding direct aan de slag. Maar om de jongeren de kans te geven zich te herpakken en weer in te schakelen in het onderwijs is het systeem van deeltijds onderwijs gekoppeld aan heel wat strikte voorwaarden. Zo kunnen die jongeren toch doorstromen naar het secundair of het hoger onderwijs. Toch slagen niet alle jongeren uit het deeltijds onderwijs er in om naast hun opleiding een deeltijdse job te vinden. Voor die jongeren is er nu een tijdelijke oplossing. Op 1 oktober werd in Gent gestart met motivatieprojecten. Jongeren die wachten op een brugproject of op deeltijds werk krijgen een zinvolle invulling aan hun deeltijdse werkcomponent. Zo wil de Stad Gent voorkomen dat ze voortijdig afhaken en verdwijnen in spijbelgedrag. De projecten kaderen binnen het engagement van de Stad Gent zoals voorzien in het Decreet Leren en Werken.

In samenwerking met het OCMW, de Dienst Burgerzaken en het Dierenasiel Gent werden drie motivatieprojecten opgezet. In elk project kunnen vier jongeren deeltijds aan de slag, en dat tot ze echt werk vinden. Schepen Catharina Segers stelde het project ‘Graven naar vrijwilligers' voor. Hier kunnen vier jongeren die een bouwopleiding volgen aan de slag voor onderhoud en renovatie van interbellumgraven op de Westerbegraafplaats. Catharina Segers: “We hebben al ervaring met dit soort projecten, zo werd onlangs nog de muur rond het kerkje en de begraafplaats van Afsnee vakkundig aangepakt door jongeren uit het deeltijds onderwijs”. Voorzitter Derycke van het Dierenasiel: “Met het project 'Werken voor Dieren' krijgen 4 jongeren de kans om (achtergelaten) dieren in het Dierenasiel Citadelpark te verzorgen”. Frank Vervaet van het Gentse OCMW stelde het project 'Diensten aan Dienstencentra' voor. Hier is het de bedoeling om jongeren in te schakelen in de werking van de diverse Lokale Dienstencentra van het OCMW Gent. Het project moet jongeren in contact brengen met de leefwereld van de senioren die daar actief zijn.

Motivatie 10De projecten worden niet opgelegd vanuit de scholen. Integendeel, de jongeren kiezen zelf of ze hun werktijd op deze manier vorm willen geven. Zodra ze die keuze hebben gemaakt, is het de bedoeling dat de jongeren op eigen tempo hun verantwoordelijkheid en zich integreren op hun nieuwe werkplek. Een van leerlingen die in het Gentse Dierenasiel aan de slag gaat is Fedra, die een deeltijdse opleiding logistiek helpster volgt. 'In het Dierenasiel werken is echt tof. Ik heb thuis ook heel wat dieren want ik hou echt van dieren”. Fedra toont ons trots het Kattenpaleis van het Dierenasiel Citadelpark en is gemotiveerd om heel goed voor de dieren te zorgen.

Schepen Catharina Segers: “Gent telt ongeveer 500 leerlingen in het deeltijds onderwijs, waarvan ruim 75% meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig is. Als de leerlingen werk hebben, dan lukt het wel om hen te motiveren. Jammer genoeg is er niet altijd werk, daarom zijn er akkoorden tussen de verschillende diensten om jongeren een bezigheid te geven waar het sociaal aspect ruim aan bod komt”. Schepen Coddens: “Als beloning krijgen de deelnemende jongeren een kleine motivatievergoeding van 2 euro per uur. Dat gebeurt via de vzw Gent Stad In Werking. Elk project wordt op maximaal 2.240 euro begroot, wat de totaalkost op maximaal 6.720 euro per schooljaar brengt”. De motivatieprojecten staan open voor alle Gentse Centra voor Deeltijds Onderwijs. Dat is een engagement waaraan de Stad Gent maximaal invulling wil geven. Kwantiteit en kwaliteit gaan daarbij hand in hand: het volstaat immers niet om veel werktijdplaatsen te hebben, maar die plaatsen moeten bij uitstek ook zinvol zijn en aansluiten bij de interesses van de jongeren zelf. Link:www.dierenasielgent.be.Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten