maandag 21 december 2009

Gent participeert in Europees Interreg programma.

Stroppentocht 08 Gent zal de komende drie jaar 1.323.000 euro besteden aan het visualiseren van historische routes en ankerpunten in het openbare domein. De Europese Unie betaalt daar de helft van. Het Europees Interreg project Portico onderzoekt de mogelijkheden om het spanningsveld tussen cultureel erfgoed (archeologische overblijfselen en monumenten) en stadsontwikkeling als katalysator voor innovatie te gebruiken. Portico verenigt vijf Europese partners: Utrecht en Initiatief Domplein 2013 (Nederland), Gent, Chester (Verenigd Koninkrijk) en Keulen (Duitsland). Op de laatste partnerbijeenkomst van het Europese Interreg project Portico in Keulen werd de nieuwe website gelanceerd: www.portico.nu.

Op de website vindt men meer informatie over de doelstellingen van Portico en de deelnemende projecten van de partnersteden. Op termijn komt er ook een forum waarop cultuurhistorici, architecten, projectontwikkelaars, studenten en allerlei experts kunnen debatteren over de relatie tussen cultureel erfgoed en stadsontwikkeling. Alle documenten zoals rapporten, presentaties, studies, codes of good practice, aankondigingen en nieuwsbrieven die het project voortbrengt zullen via de website te downloaden zijn.

In Gent wordt in het kader van Portico een budget van 1.323.160 euro besteed. Het geld zal de stad gebruiken om op een duurzame en toegankelijke manier historische routes en ankerpunten in het openbare domein te visualiseren. Het geheugen van de stad zal onder meer in de heraanleg van de Korenmarkt, het Braunplein, de Belfortstraat en omgeving (project KoBra) worden geconcretiseerd. Daarnaast wil Stad Gent technologische hulpmiddelen voor het nieuwe stadsmuseum STAM laten ontwikkelen. De volgende drie jaar zullen de partnersteden samenwerken aan het project. Via dit project zullen de partnersteden elkaar en anderen helpen om problemen te onderzoeken en hiervoor deugdelijke oplossingen uit te werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten