woensdag 30 december 2009

Cambio Vlaanderen blikt terug op succesvol jubileum jaar

Mensen die niet elke dag gebruik maken van de wagen kunnen in diverse steden in België een auto uitlenen via cambio. Wie bij cambio aangesloten is kan een auto reserveren voor de periode dat hij/zij hem nodig heeft, op het moment dat hem/haar het best uitkomt. Hij of zij betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen als de wagen slechts sporadisch gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, en administratie hoeft men zich niks aan te trekken, de organisatie zorgt voor alles. Ideaal voor wie weinig rijdt of als alternatief voor de vaak minder gebruikte 2e wagen. Ook diverse organisaties en bedrijven maken steeds meer gebruik van cambio.

Mooi meegenomen is dat cambio gebruikers tegelijk een steentje bijdragen tot een gezonder leefomgeving: niet alleen haalt 1 cambiowagen 8 tot 12 privé-wagens van de baan, bovendien zijn cambiowagens ook wagens met een uitstekende eco-score en kiest men zijn wagen altijd in functie van het doel van de verplaatsing. Wie alleen met de wagen de baan op moet, neemt een kleine stadswagen - wie enkele zaken wil verhuizen een kleine bestelwagen, dit in tegenstelling tot de eigen wagen waarbij men vaak voor een groter model kiest omdat men ‘af en toe’ eens behoefte heeft aan wat meer laad- of zitruimte.

Cambio Vlaanderen startte in september 2004 op in Gent en vierde dit najaar zijn vijfde verjaardag. In dit jubileumjaar lanceerde cambio samen met de lokale besturen haar aanbod ook in Mortsel, Oostende en Turnhout. Daarmee kwam de teller van het aantal Vlaamse cambiosteden op 10 te staan, waarbij de steden Oostende en Turnhout tezelfdertijd zelf hun vloot gingen delen met hun inwoners. In 2009 werd op nationaal vlak een overeenkomst afgesloten met de NMBS Holding, wat op korte termijn zal leiden tot een verdere versterking van het standplaatsennetwerk. Antwerpen beet hierbij voor Vlaanderen de spits af met de opening van 2 nieuwe cambio-standplaatsen aan de stations Antwerpen Centraal en Antwerpen Berchem, waarmee de teller op 50 cambio standplaatsen kwam te staan (en de gebruikers nu enkel in Vlaanderen alleen al toegang hebben tot maar liefst 110 deelwagens).

Ook dat aantal gebruikers kende het afgelopen jaar een sterke groei. Met het overschrijden van de kaap van 2.500 gebruikers eind dit jaar, kende cambio Vlaanderen in 2009 maar liefst een groei van 36%. Eind 2009 telde cambio in Vlaanderen 2.615 (particuliere en zakelijke) gebruikers, in gans België zijn dat er momenteel ca 8.500. Daarnaast blijft cambio verder werken aan het uitbouwen van een performante en kwalitatieve dienstverlening. De eerste resultaten van een recente klantentevredenheidsenquête lijken daarbij te bevestigen dat cambio gebruikers deze service weten te waarderen : gevraagd naar het feit of zij tevreden waren over de cambio dienstverlening antwoordde maar liefst 98% van de respondenten tevreden tot heel tevreden te zijn over cambio.

Naar aanleiding van haar 5e verjaardag lanceerde cambio autodelen in Vlaanderen een speciaal proefaanbod (geldig tot eind januari 2010). Deze formule biedt mensen de kans om gedurende 2 maand vrijblijvend en zonder kosten (op het feitelijke gebruik na) cambio uit te testen. Op die manier hoopt cambio de overstap van een eigen wagen naar dit autodeelsysteem te verkleinen en mensen de mogelijkheid te geven nu extra makkelijk van deze milieuvriendelijke mobiliteitsoplossing te proeven. In 2010 wenst cambio verder te gaan op het ingeslagen pad. Door het systeem verder te promoten plant cambio – in samenwerking met de lokale overheden en de NMBS Holding - haar wagenpark en standplaatsennetwerk verder uit te breiden. Hierdoor profiteren ook de bestaande gebruikers mee van de verdere groei van dit deelsysteem zoals groter aanbod aan wagens en ophaalpunten dichter bij huis.

Meer informatie over cambio en het cambio proefaanbod:

www.cambio.be of via het telefoonnummer 070 222 292.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten