maandag 30 november 2009

Vlaamse KMO’s aan de slag met eco-efficiëntie

In 2006 lanceerde de OVAM een subsidieprogramma voor Vlaamse KMO’s: de Eco-efficiëntie scan. Een duizendtal Vlaamse ondernemingen zijn inmiddels doorgelicht op het vlak van eco-efficiëntie. Het doel: meer bedrijfsomzet met minder milieu impact. De eerste analyses wijzen op een succes: 92% van de deelnemende bedrijven ondernam actie. Die inspanningen resulteerden in een gemiddelde energiedaling met 8% en een daling van het waterverbruik met 4%. De geproduceerde hoeveelheid afval bleef stabiel, ondanks een toenemende productieomzet. Uiteindelijk bespaarde zowat elke deelnemende onderneming financiële kosten en vaart het milieu er ook goed bij. De OVAM is overtuigd van het nut van de Eco-efficiëntie scan en plaatst deze vanaf maandag online voor alle Vlaamse KMO’s op http://www.ovam.be/eco-efficientiescan

Als een bedrijf minder energie, water en materiaal gebruikt dan dalen de kosten en is het bedrijf meer competitief. Eco-efficiëntie betekent dus op zoek gaan naar winst voor het milieu én naar winst voor het bedrijf. De Eco-efficiëntie scan stelt ondernemers in staat de Eco-efficiëntie opportuniteiten binnen hun bedrijf te detecteren. In totaal onderscheidt de scan 35 verschillende ‘kansgebieden’ zoals energiebesparing, afvalpreventie, selectieve afvalinzameling, meten en monitoren, transport, management, … Meer ambitieuze ondernemingen kunnen ook werk maken van productontwikkeling en ecodesign of nemen samen met hun toeleveranciers de samenwerking binnen hun productketen onder de loep.

Een deelnemende onderneming werd twee keer opgevolgd: één keer na zes maanden en één keer ter plaatse één jaar na de scan. Na een jaar heeft 92% van de bedrijven actie ondernomen, maatregelen bestudeerd op hun haalbaarheid of investeringen gedaan om hun milieuprestaties te verbeteren. Die inspanningen resulteerden in een gemiddelde energiedaling met 8% en een daling van het waterverbruik met 4%. De geproduceerde hoeveelheid afval bleef stabiel, ondanks een toenemende productieomzet. Niet alleen de milieudruk per productie-eenheid daalde, ook de milieudruk in absolute termen daalde. De gemiddelde investeringskost die gepaard ging met de Eco-efficiëntie scan, bedroeg 62.783 euro. De terugverdientermijn van die investeringen bedraagt gemiddeld 4,8 jaar.

Veel ondernemingen waren tevreden over de systematische en gestructureerde aanpak van de Eco-efficiëntie scan. Omdat na afronding van het subsidieprogramma bleek dat 80% van de uitgevoerde maatregelen ook voor andere KMO’s van toepassing zijn, besliste de OVAM om een webmodule te creëren voor alle Vlaamse KMO’s. In deze online toepassing kan een bedrijf vanaf nu met een paar klikken met de muisknop zelf zijn Eco-efficiëntie opportuniteiten opsporen. Zowel productie- als dienstenbedrijven kunnen er terecht. De online webmodule wordt maandag 30 november gelanceerd in samenwerking met het Agentschap Ondernemen. KMO’s die meer informatie wensen bij de realisatie van de maatregelen, kunnen voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij het Agentschap Ondernemen van hun provincie. Deze organisatie zorgt onder meer voor de link tussen het bedrijf en andere bedrijfsondersteunende instanties.

www.ovam.be/eco-efficientiescan
www.ovam.be/voorbeeldendatabank
www.agentschapondernemen.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten