maandag 30 november 2009

Uitreiking eerste Gentse Noord-Zuidprijs op slotfeest Belmundo

Afgelopen vrijdag 27 november werd in het Gentse Vredeshuis de eerste editie van Belmundo – Gent solidair met de wereld feestelijk afgesloten met de uitreiking van de eerste Gentse Noord-Zuidprijs. Schepen Tom Balthazar reikte de prijs uit aan vzw Viadagio voor haar project Gent-Bang. De prijs bedraagt 2.500 euro. Vzw Viadagio schenkt de geldprijs aan vzw Asha, die meewerkte aan het project Gent-Bang. Deelnemers aan Belmundo 2009 konden zich kandidaat stellen voor de Gentse Noord-Zuidprijs: een beloning voor de meest geslaagde en innovatieve activiteit die de internationale solidariteit in Gent onder de aandacht brengt en aanmoedigt. De jury evalueerde alle voorstellen en bezocht een hele reeks Belmundo activiteiten. Na ernstige beraadslaging werd de prijs toegekend aan de vzw Viadagio met het project Gent-Bang.

Met Gent-Bang bracht vzw Viadagio een vernieuwende en gewaagde activiteit. Een Bengaalse sloep werd omgebouwd tot een primitieve woonboot. Vier kunstenaars brachten elk een week door op de boot en creëerden nieuwe kunstwerken. De locatie in het centrum van Gent en de informatiepanelen op de brug tussen de Gras- en Korenlei verzekerden een groot bereik. De samenwerking met het Sint-Lucasinstituut voor het ombouwen van de sloep naar een woonboot vergrootte ook het draagvlak van het project. Het grensverleggende, vernieuwende en eigenzinnige karakter van het project waren voor de jury belangrijke elementen om het project Gent-Bang als eerste te rangschikken. Vzw Viadagio werkte voor dit project samen met vzw Asha en schenkt de geldprijs aan deze vereniging.

Asha staat in het Bengaals voor hoop. Het is een kleine Vlaamse vereniging die met fondsen van sympathisanten probeert om hoop te creëren op een aantal verschillende manieren. Asha financiert al een viertal jaar een dertigtal schooltjes waar ongeveer duizend kinderen (voornamelijk meisjes) schoollopen die omwille van economische redenen vrij vlug afhaakten binnen het reguliere onderwijs. Via een aangepast onderwijs- en maatschappelijk traject worden deze kinderen gedurende drie jaar ondersteund om terug aansluiting te vinden bij het onderwijs. Op beperkte schaal worden microkredieten en bedrijfsbegeleiding aangeboden om bewoners van sloppenwijken zonder enig toekomstperspectief, de kans te bieden om een zelfstandig een duurzaam leven uit te bouwen. Op die manier werden al een aantal winkeltjes en een visvijver uitgebouwd. Ook drie riksja bestuurders kregen een krediet om een koerierfiets aan te schaffen.

Vzw Asha investeerde tot slot in een naaiatelier. Een 16-tal medewerkers uit de sloppenwijken van Dhaka bouwden met de professionele begeleiding van vzw Asha een borduuratelier uit. Er wordt tafellinnen met een specifiek design gemaakt. De tafelkleedjes worden door Asha vrijwilligers in Vlaanderen gecommercialiseerd. Het project loopt al twee jaar en is quasi zelfbedruipend. Asha verzorgt de opleiding van de medewerkers, zorgt voor een gegarandeerd loon (bovenop het Bengaalse minimumloon) en werkt conform alle fairtrade principes.

De jury van de Gentse Noord-Zuidprijs benadrukte ook de inspanningen van VC Geuzenhuis met zijn Belmundo aanbod ‘Wereldkids Mumbai’. VC Geuzenhuis zette de themaweek Wereldkids Mumbai op de kaart. Op basis van bestaande methodieken en via het onlenen van passend materiaal slaagde het Geuzenhuis er in om een methodologisch zeer sterke activiteit neer te zetten. De themaweek rond India krijgt een pluim van de jury: er werd veel tijd en energie geïnvesteerd in het neerzetten van een correct beeld over India en de communicatie was verzorgd.

Een maand lang proeven van een solidair Gent. Dat is Belmundo

Van donderdag 15 oktober tot zondag 15 november 2009 liep de eerste editie van ‘Belmundo – Gent Solidair met de Wereld’. Een maand lang brachten heel wat Gentse organisaties in bijna zeventig activiteiten de wereld naar Gent. De brede variatie in het aanbod verzekerde voor elk wat wils: dans- en kookinitiaties, informatiesessies, pittige debatten en creatieve workshops. De Stad Gent organiseerde de activiteiten niet zelf, maar coördineerde het project. Belmundo is een initiatief van Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels Gent, 11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, VIVA – SVV,
Wereldcentrum vzw, Vrienden van Cuba vzw en Intercultureel Netwerk Gent.

De activiteiten werden georganiseerd door een groot aantal Gentse organisaties. Niet al deze organisaties zijn dagelijks bezig met Noord-Zuid samenwerking. Ze zijn wel dagelijks op een of andere manier solidair met de wereld, in Gent of ver daarbuiten. Schepen Tom Balthazar: “Belmundo is een verrijking voor Gent. Het biedt een geheel van activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen, het bundelt de solidaire krachten in onze stad en brengt de wereld naar Gent”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten