woensdag 11 november 2009

Veertiende editie Kruiwagen in Gent

Op donderdag 19 november vindt in Gent de veertiende editie van de reeks Kruiwagen plaats. Naar goede gewoonte worden opnieuw vier recente archeologische en bouwhistorische projecten aan het publiek voorgesteld. Wat zit er onder de voetbalterreinen van Drongen Keiskant? Wat werd er ontdekt tijdens de werfcontroles in de waterputten in de Peperstraat? Wat leverden de opgravingen op en rond het Emile Braunplein? En wat leverde het bouwhistorisch onderzoek van de ‘Tap & Tepel’ op?

1. Stippen en lijnen onder de grasmat (Gunter Stoops, Dienst Stadsarcheologie )
De Stad Gent investeert in de aanleg van drie voetbalvelden, een trapveld en de nodige accommodatie voor de voetbalclub van Drongen. Voor men met de aanleg van de velden begint, had de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent de tijd om de weilanden te onderzoeken. Enkele kuilen met aardewerk duiden op menselijke activiteit van in de late ijzertijd en doorlopend tot in de Romeinse periode. Deze hoger gelegen, droge kouterrug in de nabijheid van de Leie moet een aantrekkelijke plek geweest zijn voor kleine landbouwers. Enkele huisplattegronden en een reeks bijgebouwtjes of voorraadschuurtjes konden gedocumenteerd worden. Waarschijnlijk dateren ze alle uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

2. Tussen ton- en waterputten: werfcontroles in de Peperstraat (Maarten Berkers, Dienst Stadsarcheologie)
Bij bouwwerken op de plaats van de voormalige polikliniek Rerum Novarum kon de Dienst Stadsarcheologie, met de medewerking van de Bouwgroep Vandewalle, verschillende werfcontroles uitvoeren tussen augustus en oktober 2008. Dit terrein, gelegen tussen de tweede en derde stadsomwalling van Gent, heeft een bewoningsgeschiedenis die normaal gezien terug gaat tot circa 1.300. Op basis van historische gegevens is het niet ondenkbaar dat er hier vanaf de 12de eeuw menselijke activiteit plaatsgevonden. De meeste sporen en structuren die werden aangetroffen, hebben te maken met activiteiten op achtererven. Bijzonder zijn de vele tonputten die dankzij dit korte onderzoek konden worden onderzocht.

3. Bouwhistorisch onderzoek van Gewad 7 of ‘de Tap & Tepel’ (Anneleen Cassiman & Viriginie De Nolf, Artesis Hogeschool)
Het onderzoek van deze woning werd uitgevoerd in het kader van de masteropleiding Monumenten- en Landschapszorg aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Het historisch onderzoek maakt deel uit van een interdisciplinaire studie van de woning waarbij zowel de bouwevolutie en de kunsthistorische aspecten als de conservatieve en restauratieve ingrepen werden behandeld. De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot in de 14de eeuw en kende tot op heden diverse aanpassingen aan nieuwe smaken en andere bewoners. Met de bouwsporen in situ en het teruggevonden archivalische materiaal probeerden we onze weg te vinden doorheen de complexe geschiedenis van de woning. Dit resulteerde in een aannemelijke doch gedeeltelijk hypothetische bouwevolutie van het pand in het Gewad.

4. Boven Gent rijst… (Marie-Anne Bru & Geert Vermeiren, Dienst Stadsarcheologie)
Voorafgaand aan de herinrichting van het Emile Braunplein, het trekken van nieuwe nutsleidingen, de aanleg van een stadsparkje bij de Sint-Niklaaskerk en de oprichting van een onderkelderde stadshal wordt de stedelijke ruimte van het Emile Braunplein archeologisch onderzocht. Op 10 augustus 2009 werd gestart met archeologisch onderzoek op het voormalige bouwblok, ingesloten door de nu verdwenen Korte Ridderstraat, het Goudenleeuwplein, de Poeljemarkt en de Belfortstraat. In een eerste fase worden de kelders van de huizen op mechanische wijze vrijgelegd. Hierbij krijgen de archeologen een duidelijk inzicht in de kelderindeling van de huizen, waarvan de laatste in de jaren 1960-1964 werden afgebroken. Na onderzoek van de muurresten kan gesteld dat de nog bestaande kelderruimtes een periode overspannen van de 13de tot de 19de eeuw. Onder de nog bestaande vloeren werden onder meer oudere bakstenen structuren en mest- en afvalkuilen aangetroffen. Deze sporen zijn waarschijnlijk de eerste getuigen van een verkavelinggolf binnen dit stedelijke terrein. Voor de uitvoering van de opgravingen wordt de Dienst Stadsarcheologie ondersteund door diverse stadsdiensten, evenals door de aannemersbedrijven NV Stadsbader en NV Monument Vandekerckhove. Het project KoBra wordt gerealiseerd met de financiƫle steun van het Vlaamse Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Praktisch: Kruiwagen XIV, donderdag 19 november om 20 uur in de Panoramische Zaal, Lange Kruisstraat 7, Gent (Bij Sint-Baafsplein). Toegang: 5 euro (leden GVSA gratis). Organisatie: Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en VZW Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten