woensdag 11 november 2009

Karnaval Ledeberg voor de 25ste keer de straat op.

Karnaval seizoen 01 Op 11 november opende Karnaval Ledeberg officieel het nieuwe karnavalseizoen. Meteen ook de 25ste editie: een zilveren jubileum dus. Organisator Patrick Van Damme: “Karnaval Ledeberg is veel ouder, maar werd in 1920 door de voormalige burgemeester Pol De Visch verboden. In 1980 werd een poging ondernomen om opnieuw een carnavalstoet in Gent te organiseren. Maar de Ledebergenaars voelden zich verongelijkt en besloten in 1986 om in Ledeberg een eigen carnavalstoet te organiseren”. Het programma van de Ledebergse karnavalviering werd over 4 dagen gespreid, het tweede weekend volgend op Karnaval Aalst. Door het enthousiasme van organisatoren, deelnemers en middenstanders groeide de Ledebergse karnavalstoet uit tot de grootste karnavalsoptocht van de regio. Ledeberg kent op dit ogenblik 9 karnavalsverenigingen die allemaal zelf instaan voor het bouwen van praalwagens in een bouwhal die ter beschikking gesteld wordt door het Gentse stadsbestuur.

Karnaval seizoen 04 Belangrijke factor in het succes van Karnaval Ledeberg is het feit dat het hier om een echt volks karnaval gaat. Het zotskappenfeest is op deze deelgemeente een belangrijk socio-cultureel evenement. De sociale functie van dit gebeuren mag zeker niet onderschat worden want alle activiteiten die, het hele jaar door, rond karnaval worden georganiseerd dragen zeer veel bij tot de versterking van het gemeenschapsgevoel op deze deelgemeente. Bovendien vormen ze een uitlaatklep voor kritische en creatieve geesten. Voor de organisatoren is het behoud van het volkse karakter van het Ledebergse karnaval zeer voornaam. Bij een karnavalviering gaat het vooral om vriendschap en om volkse leute. Een “pluimenkarnaval”, waarbij titels het belangrijkste aspect zijn, past in ieder geval niet op Ledeberg.

De officiële opening maakt ook deel uit van de eerste Karnavaleske Zubilee Sneukeleirstocht. Die begon met een Karnavalontbijt van de Dutsenclub in Café Breughel. Daarna een Karnavalaperitief van de BTLK in Café Bristol en om 14.11u uur de Officiële opening Karnavalseizoen Karnaval Ledeberg in het Stedelijk Buurtcentrum in de Langestraat. Daarna volgde een Karnavaltoetje van de Prinsenkamer van Ledeberg in Café Breughel en om 19.11 uur de aanstelling van Clubprinses Centervrienden in Café Center. Ondertussen maakte schepen Lieven Decaluwe zijn entree, hij mocht zelfs een woordje placeren en namens het stadsbestuur de deelnemers een succesvol karnavalsjaar toewensen. Daarna werden de kandidaten prins karnaval Ledeberg Staf en Keuninkske voorgesteld.


Het programma voor de Zubilee editie ziet er extra gevuld uit. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

Vrijdag 4 december 2009 om 20 uur “Van vastenavond tot carnaval”. Lezing over de geschiedenis van het carnaval door Wim Beelaert in Buurtcentrum Langestraat

Zaterdag 9 januari 2010 om 11 uur voorstelling Prins- en Prinseskandidaten

Zaterdag 23 januari 2010 om 20 uur Verkleed Prinsenbal door Prinsenkamer van Ledeberg in de Parochiale Feestzaal Ledebergplein

Zaterdag 30 januari 2010 om 20 uur Prins- en Prinsesverkiezing Karnaval Ledeberg
Polyvalente zaal Dienstencentrum Gentbrugge

Zaterdag 6 februari 2010 om 15 uur persconferentie Karnaval Ledeberg en inhuldiging Kunstwerk 25ste editie Karnaval Ledeberg aan rondpunt Eggermontstraat.
Vrijdag 19 februari 2010 om 14:30u uur Seniorenkarnavalshow in Zorgcentrum De Vijvers Walstraat

Vrijdag 26 februari 2010 om 15 uur Officiële ontvangst op het Gentse stadhuis

Vrijdag 26 februari 2010 om 20 uur 18de Plateaushow in Polyvalente zaal Dienstencentrum Gentbrugge

Zaterdag 27 februari 2010 15 uur 25ste Karnavalstoet Ledeberg met om 18 uur Karnaval Ledeberg After Party en om 20 uur Karnavalkroegentocht

Zondag 28 februari 2010: Kinderkarnavalnamiddag in Parochiale Feestzaal, Zubilee-spelen voor karnavalisten op Ledebergplein, Zubilee Boterworp Botermarkt (Hundelgemsesteenweg), Zubilee-Karnavalfakkeltocht, Popverbranding en vuurwerk op Ledebergplein

Maandag 1 maart 2010 14 uur Rondgang der Travo’s

Inlichtingen: www.karnavalledeberg.be


De geschiedenis van het karnaval op Ledeberg gaat ver terug. Mede door het feit dat op Ledeberg in de tweede helft van de 19de eeuw heel veel arbeiderswoningen werden hadden de carnavalsfeesten hier een overdonderend succes. Het karnaval betekende een uitlaatklep waarbij men de grote miserie van alledag eventjes opzij kon zetten. Op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw moet karnaval dan ook flink gevierd zijn in de talrijke arbeidersbuurten van het “proletarische Ledeberg”.

Omdat er op de duur teveel uitspattingen en geweldplegingen waren, werd karnaval in Ledeberg rond 1920 op morele gronden verboden. Het “karnavalsverlof”, dat tot dan toe aan de ambtenaren werd toegestaan, werd met één pennentrek afgeschaft. Merkwaardig genoeg kwam het verzet tegen het gemaskerd feest uit socialistische hoek, met burgemeester Pol De Visch op kop. Er werd een besluit uitgevaardigt waarbij het verboden werd zich gemaskerd op de openbare weg te vertonen, ook op plaatsen waar toegangsgeld moest betaald worden (zoals bals). In 1928 en 1933 werden nog een paar pogingen vanuit de middenstand ondernomen om in Ledeberg terug het karnaval te mogen organiseren. De “neringdoenden” wilden in de economisch benarde dertiger jaren hun omzet opnieuw een zetje geven door veel volk naar Ledeberg te lokken. Het gemeentebestuur gaf echter geen toelating meer. Het karnavalsleven op Ledeberg en Gent werd op een laag pitje gezet.

In de jaren 70 werd in Gent terug een poging ondernomen om een karnavalstoet te organiseren en in het begin van de jaren 80 sprong de Ledebergse Dutsenclub mee op die kar door deel te nemen aan die Gentse stoet. De Dutsenclub viel jaren op rij in de prijzen maar voelde zich in 1985 onheus behandeld door de toenmalige Gentse carnavalsraad. Zij weigerden de zoveelste prijs aan Ledeberg uit te betalen. Een groepje Ledebergse karnavalisten besloot daarom dan maar in 1986 om Ledeberg een eigen stoet te schenken. De eerste carnavalstoet leek meer op een veredelde kroegentocht en was na 14 minuten al volledig langs de eretribune gepasseerd. De start was echter gegeven en de voedingsbodem voor stevig en creatief volksplezier was aanwezig. Dankzij het enorme enthousiasme van de nieuwe carnavalsgroepen en de grote inzet van het toenmalige bestuur van vzw Dutsenclub groeiden de stoet en de bijhorende activiteiten al vlug in kwaliteit en kwantiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten