maandag 30 november 2009

Gent in de bres voor gezinnen die op straat terechtkomen

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)voorspelt voor dit jaar een verdubbeling van het aantal uithuiszettingen per dag. Vlaams minister van Wonen, Freya Van de Bossche, erkent het probleem. Er is een duidelijk gebrek aan sociale betaalbare huurwoningen, te veel gezinnen staan op wachtlijsten, te veel gezinnen worden uit hun huis gezet. In Gent zijn dat er dagelijks twee. Vier op de tien Gentenaren huren een huis. Het Gentse stadsbestuur heeft zich het lot van de huurder altijd al aangetrokken, maar steekt nu nog een tandje bij. De huurprijzen kunnen niet zomaar dalen, de inkomens van de mensen kunnen ook niet zomaar opgetrokken worden, maar wie het moeilijk heeft, moet wel op de nodige steun kunnen rekenen.

Uithuiszetting gebeurt niet van vandaag op morgen; meestal gaat er een lange lijdensweg aan vooraf. De Gentse huurder moet met zijn problemen bij bemiddelingscentra terechtkunnen die fungeren als een centraal aanspreekpunt. De Stad Gent nam daarom het initiatief om de Centra voor Algemeen Welzijnswerk vanaf 2010 te betoelagen ter preventie van uithuiszetting. Die CAW’s hebben de taak te bemiddelen tussen huurder én verhuurder indien de moeilijkheden zich blijven opstapelen. Zo moeten gerechtelijke procedures vermeden worden. Er zal ook samengewerkt worden met andere welzijnsactoren zoals het OCMW om betalingsproblemen op te lossen. Dit komt huurder én verhuurder ten goede.

De Stad Gent wil prille en potentiële huurders ook waarschuwen voor de lasten en plichten van het huren van een woning. Daarom zijn schoolverlaters een belangrijke doelgroep. De Stad Gent zal vanaf 2010 de Huurdersbond Oost-Vlaanderen betoelagen om gerichte vorming te geven aan jonge mensen die van plan zijn om zelfstandig te gaan wonen. Een goede kennis van de wetgeving en een reëel besef van woonkosten zijn zeer belangrijk, wil men toekomstige woonproblemen vermijden.

Uiteraard wordt er ook gewerkt aan oplossingen aangaande het woningaanbod. Een optimale werking van de Sociale Verhuurkantoren (svk’s) is daarbij essentieel. De svk’s krijgen daarom, samen met het stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB, bijkomende middelen om meer woningen kwalitatief te verhuren en om transitwoningen te voorzien voor wie in tijdelijke woningnood zit. Het aanbod sociale huurwoningen drastisch optrekken is een absolute noodzaak. Daartoe zal een woonbeleidsconvenant met Vlaanderen afgesloten worden. Door een fusie van drie huisvestingsmaatschappijen wordt één grote sociale huisvestingsmaatschappij opgericht, die slagkrachtig genoeg zal zijn om bijkomende sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren.

Minister van Wonen, Freya Van den Bossche, heeft veel aandacht voor de private huurmarkt en de moeilijkheden van private huurders. Dat ze verhuurkantoren wil oprichten, biedt Gent de kans de beleidsnota wonen uit te voeren en een Gents Huurkantoor op te richten. Het doel is zowel de huurders als de verhuurders te ondersteunen. Een passend aanbod van gerichte diensten aan verhuurders kan ook oplossingen en meer mogelijkheden bieden aan de kleine verhuurder.

Enkele cijfers: Gent: 44% huurders en 56% eigenaars versus Vlaanderen 73% eigenaars en 27% huurders. Gent streeft naar minstens 1.800 bijkomende sociale huurwoningen de komende 10 jaar. De Huurdersbond Oost-Vlaanderen krijgt 50.000 euro subsidie van Stad Gent. CAW Artevelde in samenwerking met CAW Visserij: 75.000 euro subsidie van Stad Gent. SVK OCMW en SVK Woonfonds vzw en AG SOB: 220.000 euro subsidie van Stad Gent. De overeenkomsten met de CAW’s en Huurdersbond Oost-Vlaanderen zullen aan de gemeenteraad van december 2009 worden voorgelegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten