donderdag 19 november 2009

Tien jaar monumentenzorg en architectuur in Gent

Op zondag 6 december is het precies tien jaar geleden dat de Dienst Monumentenzorg en Architectuur zijn intrek nam in Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat. Reden genoeg dus om aan het publiek te tonen waar de dienst de voorbije tien jaar mee bezig is geweest. Op vrijdag 4 december wordt de nieuwe publicatie 'Inkijk' voorgesteld en zijn er tussen 14 en 17 uur rondleidingen in het gebouw. Op zondag 6 december zijn er zes stadswandelingen rond de thema’s renovatie, restauratie en nieuwbouw.

Het boek Inkijk biedt een staalkaart van onderwerpen waarin de Dienst Monumentenzorg en Architectuur een grote inbreng heeft gehad. Niet alleen de restauratie van zowel gebouwen in stadsbezit als privé-panden komen aan bod. Ook het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen behoort tot het takenpakket. Via deze vergunningen kan de dienst mee helpen de stad in de goede richting te sturen. Aandacht voor architectuur is eveneens een van de belangrijke doelstellingen van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur: zorg voor kwaliteit van nieuwe projecten in een voortdurend evoluerende stad en natuurlijk ook in de rand van de stad. Ten slotte verzorgt de dienst tal van publieksmomenten zoals Open Monumentendag en Dag van de Architectuur.

Intussen staat de Dienst Monumentenzorg en Architectuur voor een grote verandering. Zo zal het beheer van een aantal monumenten, het Gravensteen, het Belfort en de site van de Sint-Baafsabdij, niet meer onder de dienst ressorteren, maar worden ondergebracht bij de Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten. Daardoor en ook doordat de Dienst Monumentenzorg en de Dienst Architectuur, die een vijftal jaar autonoom hebben gewerkt, gefusioneerd zijn, kan de dienst zich toeleggen op een aantal nieuwe initiatieven, zoals de inventarisatie van het religieus en funerair erfgoed, op meer wetenschappelijk werk en op een doorgedreven architectuurbeleid.

Het verhaal van de afgelopen 10 jaar Dienst Monumentenzorg en Architectuur is deels ook het verhaal van de restauratie van Hotel d’Hane Steenhuyse, een van de belangrijkste gebouwen van de Stad Gent. Het was het adellijk woonhuis van gezaghebbende Gentse families zoals d’Hane, d’Hane de Steenhuyse, Borluut-Van Pottelsberge de la Potterie, de Bousies-Borluut en d’Ursel. De gefaseerde restauratie van het gebouw begon in 1994 en de voorlopig laatste fase was voltooid in 2009. De meeste kamers in het gebouw zijn bemeubeld, schilderijen en talrijke voorwerpen geven de bezoekers een beeld van het leven in dit adellijk hotel. De rondleidingen vinden plaats van 14 tot 17 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Een groep vertrekt zodra er 25 deelnemers zijn.

Naast de rondleidingen in het gebouw op 4 december organiseert de Dienst Monumentenzorg op zondag 6 december ook stadswandelingen. Gedurende anderhalf uur kan het publiek kennismaken met bepaalde delen van de stad. Gidsen geven uitleg bij heel wat projecten waarin de dienst een adviserende rol had. Het verhaal voorafgaand aan de bouwprojecten wordt verteld. Bij vier wandelingen komen het archiefonderzoek en de dagelijkse begeleiding van restauratieprojecten en aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning aan bod. Twee wandelingen focussen op sites waar recent heel wat nieuwe architectuur werd opgericht. De stadswandelingen starten om 11 uur op verschillende punten. Er zijn maximum 25 deelnemers per wandeling. De deelname is gratis, maar Inschrijven is verplicht en kan tot en met donderdag 3 december bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten