donderdag 19 november 2009

Stad Gent versterkt strijd tegen klimaatverandering

De Gentse Schepen van Milieu en Sociale Zaken Tom Balthazar ondertekende gisteren in Hamburg een nieuwe klimaatverklaring. Dat document bevestigt de belangrijke rol die steden moeten spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Met de ondertekening versterkt het Gentse stadsbestuur nog zijn engagement om de uitstoot van CO2 te reduceren, dit in aanloop naar de klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009. Tijdens deze klimaatconferentie gaan afgevaardigden van over de hele wereld op zoek naar een opvolger van het Kyotoprotocol. De bedoeling is om daar afspraken te maken over een verdergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Een belangrijke reductie is nodig om de klimaatverandering en de wereldwijde temperatuurstijging onder de kritische grens van 2 graden stijging te kunnen houden.

Steden wereldwijd kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaat-verandering. Het merendeel van de bevolking woont in steden. Bovendien herbergen zij het grootste deel van de industrie en diensten. Daardoor zijn zij verantwoordelijk voor 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijk zijn veel steden kwetsbaarder voor de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. Een stedelijke omgeving biedt echter tegelijk de meeste kansen om ‘klimaatarm’ te leven, door een dichtere bebouwing, minder autoverplaatsingen enzovoort. Bovendien kunnen steden veel van elkaar leren. Met de klimaatverklaring van Hamburg willen steden hun stem laten horen. Tot in Kopenhagen, want daar spelen ze geen grote rol. De verklaring moet de internationale samenwerking en uitwisseling tussen de deelnemende steden stimuleren en hun voorbeeldrol versterken. De verklaring bouwt verder op het Burgemeestersconvenant (door de Stad Gent ondertekend in januari 2009) en de Klimaatverklaring van Eurocities (aanvaard door de Stad Gent in juli 2008), waarin eveneens de rol van de steden wordt onderlijnd en het engagement wordt genomen om verder te gaan dan de Europese streefdoelen. De engagementen van het Burgemeestersconvenant en de Klimaatverklaring van Eurocities sluiten ook aan bij de diverse beleidsmaatregelen en acties die de Stad Gent al uitvoert of plant.
Website http://www.city-climate-conference.de
Over Gent en klimaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten