donderdag 19 november 2009

Dynamisch verkeersmanagement van start op het knooppunt Gent

Met het oog op een betere verkeerssturing legt minister Hilde Crevits de klemtoon op de uitbouw van dynamisch verkeersmanagement. Daarom moet geïnvesteerd worden in de verdere uitbouw van het Vlaams Verkeerscentrum en in de plaatsing van dynamische signalisatie. Na Antwerpen is nu Gent aan de beurt. Vanaf vandaag informeren acht nieuwe dynamische route informatiepanelen boven de weg de weggebruiker over files, incidenten en werkzaamheden op de E40, E17, R4 en E34. Het past in de uitbouw van een volwaardig nieuw regionaal Verkeerscentrum in Gent (Traffic Control Center). Dankzij dynamisch verkeersmanagement kan de bestaande weginfrastructuur beter benut worden, onder meer door de verkeersstromen op de weg verstandig te geleiden, ongevallen te vermijden, de weggebruiker tijdig voor hindernissen te waarschuwen, alternatieven aan te reiken, het aantal geplande hindernissen te reduceren en de weg snel vrij te maken na incidenten.

De plannen voorzien in de uitrusting van het hoofdwegennet in en rond de drie grootstedelijke gebieden: Antwerpen, Gent en Brussel. Deze drie regio’s vormen de belangrijkste knooppunten van het hoofdwegennet in Vlaanderen. Daarom zal het netwerkmanagement voor de autosnelwegen in Vlaanderen vanuit die drie regionale knooppunten gebeuren. Dit lokaal verkeersmanagement leidt tot een gevoelige afname van ongevallen, reduceert het aantal files en verhoogt de reisbetrouwbaarheid over het hele snelwegennetwerk. De inzet van telematica in de volgende drie jaar zal belangrijke opportuniteiten creëren zoals multimodale reisadviezen voor het onderliggende wegennet. Daarvoor is de samenwerking met de lokale partners (politie, De Lijn, NMBS, parkeeruitbaters, enz.) van cruciaal belang.

Netwerkmanagement informeert of waarschuwt de weggebruiker over de verkeerssituatie stroomafwaarts op zijn of haar route door middel van adviezen voor een juiste routekeuze. Dit gebeurt doorgaans met tekstboodschappen op grote panelen op de hoofdwegen. Deze panelen kunnen ook gebruikt worden om de weggebruiker te informeren over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld bij publiekstrekkende evenementen in een stedelijk gebied. Lokaal verkeersmanagement waarschuwt de weggebruiker voor incidenten of congestie en legt een aangepaste snelheidslimiet op in het belang van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt doorgaans d.m.v. dynamische snelheidsborden die ongeveer om de 750 meter opgesteld staan en boven elke rijstrook hangen.


20 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het nieuwe Verkeerscentrum in Gent over een periode van 3 jaar. In 2009 ging een eerste investering van 6 miljoen euro naar bekabelinginfrastructuur, nuts- en elektronische voorzieningen. In 2010 worden de budgetten verder besteed aan de plaatsing van camera’s en dynamische panelen op de hoofdwegen rond Gent. De investeringen in grote panelen over alle rijstroken op de knooppunten van de E40, E17, E34, R4 en N44 vergroot de mogelijkheden van het netwerkmanagement sterk. Verkeersstromen tussen de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge kan men nu omleiden wanneer het nodig is. Het wordt dan ook mogelijk om de weggebruiker te informeren over de status van zijn route richting Frankrijk (E17), Brussel (E40) en de beide oevers van de Gentse Kanaalzone (R4). In december 2009 worden ook de eerste 20 meetcamera’s geplaatst, die het verkeersverloop op het snelwegnet nauwkeurig kunnen registreren.

Doel van het project rond een Verkeerscentrum in Gent is de realisatie van het dynamisch verkeersmanagement langs de volgende assen:
E40 Brussel-Oostende tussen Wetteren en Drongen (beide richtingen),
E17 Antwerpen-Kortrijk tussen Destelbergen en De Pinte (beide richtingen),
E34 Antwerpen-Knokke tussen Assenede en Moerbeke (beide richtingen),
R4 (diverse locaties).

De totale ontwikkeling gebeurt over een drietal jaren en omvat:
80 km hoofd- en primaire wegen worden uitgerust met een kabelinfrastructuur en wegkantsystemen
9 grote dynamische route-informatie panelen
120 rijstrooksignalisatieborden
60 verkeerscamera’s (20 worden in het Gentse geplaatst)
120 tellussen in het wegdek
50 dragende portieken voor wegkantsystemen

Op 19 november werden 8 nieuwe dynamische route-informatiepanelen in gebruik genomen:
drie dynamische borden op het knooppunt Laarne E17-R4
drie dynamische borden op het knooppunt Zwijnaarde E40-E17
twee dynamische borden op het knooppunt Zelzate E34-R4
Deze panelen zijn gericht op de grote keuzepunten van het wegennetwerk rond Gent (Zelzate-West, Zelzate-Oost, Destelbergen, Zwijnaarde, Merelbeke en Expo). Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de uitbreiding van het glasvezelnetwerk voor de detectie- en wegkantsystemen (camerabeelden) die in de volgende fasen geplaatst zullen worden.

De nieuwe borden zullen de weggebruiker informeren over ongevallen, obstakels, files en werkzaamheden. De ruwe gegevens over deze incidenten bereiken het Verkeerscentrum via verschillende kanalen: eigen camerabeelden, informatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, de communicatie- en informatiecentra van de politiediensten, eigen correspondenten en rechtstreeks via contact met de Wegenpolitie (WPR) Oost-Vlaanderen in de Groendreef. Op de panelen zullen op termijn ook meer complexe boodschappen verschijnen over omleidingen, informatie over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet bij publiekstrekkende evenementen in het stedelijk gebied, enz. Minister Hilde Crevits: “De informatiepanelen worden vanaf 19 november 2009 ingezet. Samen met de eerder geplaatste instrumenten op de E40 in Aalter bestrijken de panelen een gebied van aan de Franse grens en de haven van Zeebrugge in het westen, tot de Brusselse en Antwerpse agglomeraties in het oosten.”

In de eerste helft van 2010 wordt de technische infrastructuur verder afgewerkt. Het gaat hierbij vooral om het capteren van camerabeelden. Dat vergroot de mogelijkheden om het verkeer accuraat te monitoren. De camerabeelden zijn bovendien uiterst nuttig bij de afhandeling van incidenten. Ook de verkeerskundige regelstrategieën worden in de eerste helft van 2010 op punt gesteld.

Fase 2 zal de volledige uitbouw van DVM systemen omvatten voor lokaal verkeersmanagement op de E40 tussen Drongen en Wetteren. Voor de rijrichting Brussel start de uitvoering vanaf het tweede kwartaal van 2010. Onder meer voor incidenten of congestie kunnen aangepaste snelheidslimieten (rijstrooksignalisatie) via de borden opgelegd worden of kan een ‘snelheidsdeken’ ingesteld worden om de doorstroming op een wegvak te verbeteren. Om ook rijstrooksignalisatiesystemen te operationaliseren, worden om de 750 meter tellussen in het wegdek aangelegd. Ook deze tellussen zullen zeer gedetailleerde verkeersinformatie opleveren.

In fase 3 worden bijkomende detectie-instrumenten en rijstrooksignalisatie-systemen geplaatst op de E40 tussen Wetteren en Drongen in de richting van de kust en op de E17 in beide richtingen tussen Destelbergen en De Pinte.

In Gent is er al enkele jaren een goede samenwerking tussen de federale snelwegpolitie Oost-Vlaanderen (WPR), de afdelingen Elektriciteit en Mechanica Gent, de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en het Verkeerscentrum van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten