dinsdag 24 november 2009

Gent blijft investeren in de minst kansrijken.

POT 01Het decreet betreffende het stelsel leren en werken binnen de Vlaamse Gemeenschap voorziet de mogelijkheid om jongeren die binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs kampen met complexe problemen een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) aan te bieden. Dit vooral om de band met onderwijs niet voortijdig door te knippen door op maat van de jongeren te werken. Het is de bedoeling om de jongere zo snel mogelijk te laten door- of terugstromen naar een kwalificatiegericht traject. Maar voor sommige jongeren is dit het einde: ofwel zijn de problemen onoplosbaar, ofwel is een overdracht naar VDAB, OCMW of een andere instelling. Link: http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/lerenenwerken/pot/

De persoonlijke ontwikkelingstrajecten worden georganiseerd door de deeltijdse vorming, beter gekend als de CDV’s. De komende jaren biedt Stad Gent de Gentse CDV’s een extra financiĆ«le ondersteuning omdat de huidige middelen onvoldoende zijn. De sector zelf kampt echter met meerdere problemen. Zo zijn er structurele problemen door een ontoereikende subsidiĆ«ring van de Vlaamse overheid. Er zijn te weinig werkingsmiddelen om de vaste kosten te betalen, er is de beperkte personeelsbezetting en er zijn meer jongeren dan het aantal beschikbare trajecten. Toch is een goede begeleiding onontbeerlijk om jongeren met vaak erg complexe problemen deskundig op te vangen en een oplossing te bieden.

Zo een persoonlijk ontwikkelingstraject is voor 10 tot 15% van de ruim 500 leerlingen in het deeltijds onderwijs in Gent vaak het laatste vangnet. In Gent zijn er drie aanbieders van persoonlijke ontwikkelingstrajecten: vzw de Werf, vzw Lejo en vzw Groep Intro (Kidz@Dampoort). Zij richten zich, elk op hun eigen manier, op maatschappelijk kwetsbare jongeren en bieden hen een individueel vormingsaanbod dat ze nergens anders kunnen krijgen. Schepen Rudy Coddens: “Het nieuwe decreet leren en werken heeft heel wat in gang gezet. De Vlaamse overheid zal het systeem in 2013 evalueren en de toelage structureel verhogen. Maar de Stad Gent wil niet dat de kwaliteit van de Gentse POT-werking ondertussen teloor gaat”.

Gent heeft met de drie CDV’s een convenant afgesloten waarbij elk van de drie CDV’s 22.500 euro per jaar ontvangt, wat overeenkomt met drie halftijdse krachten. En dit tot de Vlaamse overheid in 2013 haar verantwoordelijkheid ten volle opneemt. Volgens het convenant moeten de Gentse CDV’s de spijbelproblematiek terugdringen en de vorming van de jongeren, dus ook hun maatschappelijke kansen kwalitatief helpen verhogen. Er moet ook een inventarisatie komen van structurele problemen die de Centra voor Deeltijdse Vorming ondervinden, en dit om vanuit Gent beleidsaanbevelingen te formuleren in het kader van het decreet. Tenslotte moet via de verhoogde personeelsinzet een versterking komen van de kwalitatieve werking van de Gentse CDV’s. Schepen Rudy Coddens: “Jongeren in het deeltijds onderwijs grijpen misschien niet elke kans die we hen bieden, maar dat mag ons niet ontmoedigen. Wel integendeel”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten