vrijdag 27 november 2009

Gemeenschappelijke meldkamer voor de hulpdiensten van de provincie Vlaams-Brabant.

Op vrijdag 27 november werd de gemeenschappelijke meldkamer voor de behandeling van de oproepen 100 en 101 van de hulpdiensten van de provincie Vlaams-Brabant officieel geopend te Leuven. De Regie der Gebouwen huurt hiervoor 1.595 m² kantoren en specifieke lokalen op de Philipssite te Leuven. De noodoproep 100 hangt af van de Civiele Veiligheid (FOD Binnenlandse zaken) en was voorheen gehuisvest in de brandweerkazerne te Leuven. De noodoproep 101 wordt beheerd door de federale politie en was gehuisvest in het politiehuis op de Philipssite te Leuven. Om verschillende redenen drong de centralisatie van beide diensten op één en dezelfde plek zich op. Uiteindelijk werd gekozen om beide hulpdiensten samen te brengen in het Ubizengebouw op de Philipssite te Leuven.

Deze centralisatie verhoogt de efficiëntie en functionele werking van beide diensten en komt de burger ten goede. Het uiteindelijke doel is om de fusie van beide meldkamers tot één oproepnummer te realiseren en te evolueren naar een geïntegreerde meldkamer (nieuw oproepnummer 112 dat in alle Europese landen hetzelfde zal zijn). De gehuurde kantoorruimte bevindt zich op korte afstand van het Federaal Administratief Centrum waar de technieken ASTRID zich bevinden. De keuze voor de huisvesting van de gemeenschappelijke meldkamer in het Ubizengebouw was dus een logische keuze.

De Regie der Gebouwen paste de gehuurde ruimtes aan om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften voor de meldkamers van de hulpdiensten. Zo werden specifieke werken uitgevoerd inzake elektriciteit, HVAC, brandpreventie, veiligheid (toegangscontrole, sassen, toezichtslokalen, beveiligde deuren, ) en telecommunicatie (serverlokaal, concentratielokalen, videofoon, voice en data, …). De ingehuurde ruimte werd ook op modulaire wijze ingericht.

Technische fiche
Eigenaar: Campus Parkpoort NV
Huurder: Regie der Gebouwen (ten behoeve van de Federale politie en de FOD Binnenlandse Zaken)
Gebruiker: Federale politie (oproepnummer 101) & Civiele Veiligheid (oproepnummer 100)
Ingehuurde kantooroppervlakte: 1 595 m²
Ingehuurde logistiek ruimte: 150 m²
Jaarlijkse huurprijs: 313.631 euro (eerste 9 jaar), vervolgens 258.176 euro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten