donderdag 26 november 2009

Fonds Jan Filliers krijgt steun van Koning Boudewijn Stichting

Filliers 08 Afgelopen woensdag 25 november werd in Deinze het fonds Jan Filliers voorgesteld. Het fonds getuigt van de warme persoonlijkheid van Jan Filliers die vorig jaar op 31 oktober op een tragische manier om het leven kwam tijdens een rondreis in Egypte. Dominique Delbecque, echtgenote van wijlen Jan Filliers: “Het Fonds zal jongeren tussen 12 en 18 jaar ondersteunen die als slachtoffer van een verkeersongeval blijvend gehandicapt zijn. Het is de bedoeling om de jongeren te helpen weer de draad op te nemen en een zo normaal mogelijk leven te leiden. Voor de ene is dit een aangepaste prothese, voor de andere een speciaal toetsenbord. Elke situatie wordt apart bekeken”. Het fonds kreeg ondertussen al heel wat steun en de familie buigt zich ondertussen over een aantal initiatieven.

Niet alleen Jan was slachtoffer van dit ongeval. Ook echtgenote Dominique en hun vier kinderen geraakten betrokken bij dit busongeval waar vijf andere toeristen ter plaatse stierven. Medestichter Christan Agneessens. “Het fonds zal ook het gezin en zoon Laurent steunen, evenals alle jongeren die een handicap moeten dragen. Om alles in goede banen te leiden hebben wij de Koning Boudewijn Stichting aangesproken”. Persverantwoordelijke Josse Abrahams: “De Koning Boudewijn Stichting heeft een filantropisch centrum dat meer dan 500 fondsen zoals het Fonds Jan Filliers begeleidt. Er is bovendien een verschuiving: steeds meer mensen wachten niet meer tot ze overlijden maar staan een deel van hun vermogen af en richten daarmee, zoals de familie Filliers, een fonds op. Zo helpen ze acute noden te verlichten”. De Koning Boudewijn Stichting heeft een vertegenwoordiger in het Fonds Jan Filliers en zorgt voor steun en advies waar nodig Link: http://www.kbs-frb.be.

Bernard Filliers zegt dat de stokerij uiteraard bereid is in dit Fonds te investeren. Eerst werden het personeel en de vrienden en kennissen op de hoogte gebracht: de reacties waren zeer enthousiast. Er was ook een dankwoord voor mensen die het fonds effectief steunden zoals Jona Tallieu en de drukkerij Vermaercke. In een volgende fase wordt een evenement ter ondersteuning georganiseerd. Burgemeester Jacques De Ruyck: “De stad Deinze is steeds bereid om goede initiatieven te steunen. Dat kan logistieke steun zijn, maar ook financieel zijn. Dat laatste moet echter in de begroting opgenomen worden. Het is ook zo dat Deinze heel wat preventieve acties neemt, verkeersveiligheid is daar een van. Maar de familie Filliers kan steeds rekenen op onze steun”.

Ondertussen zijn er al een hele reeks acties als eerbetoon aan Jan Filliers georganiseerd. Eerst was er een ontroerende plechtigheid in de dekenale OLV kerk op de Markt in Deinze waar ruim 1.500 aanwezigen op gepaste wijze een hulde brachten aan Jan Filliers. Op 9 augustus werd de Jan Filliersroute ingereden, een initiatief van radio Tequila. Om in de toekomst evenementen te organiseren werd een werkgroep opgericht. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar en wie een passend evenement wil organiseren om geld in te zamelen wordt verzocht het fonds te contacteren. En als men een deel van de verantwoordelijkheid wil opnemen kan men zich steeds melden als structurele partner. Meer info op www.fondsjanfilliers.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten