dinsdag 17 november 2009

Bio Base Europe wint prestigieuze Europese prijs

AEBR Award 06 Afgelopen week mocht professor Wim Soetaert namens Bio Base Europe de prestigieuze prijs 'Sail of Papenburg' in ontvangst nemen. Deze prijs voor succesvolle Europese grensoverschrijdende projecten wordt uitgereikt op de jaarvergadering van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (AEBR). Op deze conferentie stonden drie onderwerpen centraal: de toekomst van Interreg, regionale oplossingen voor uitdagingen zoals klimaatverandering en vergrijzing en grensarbeid. De Gentse professor Wim Soetaert mocht de prijs in ontvangst nemen in aanwezigheid van eerste gedeputeerde Marc De Buck. Bio Base Europe is gevestigd in de Gentse kanaalzone en is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Europa. Het project was voorgedragen door de Euregio Scheldemond, de vereniging van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. Euregio Scheldemond was ook de gastheer voor deze conferentie van Europese grensgebieden.

Euregio Scheldemond vierde meteen ook zijn twintigjarig bestaan met een academische zitting. Euregio Scheldemond organiseerde meteen ook de jaarconferentie van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden. De WVEG is een koepelorganisatie van grensgebieden die onder andere lobbyt voor fondsen en het aanpakken van knelpunten waarmee grensbewoners nog altijd worden geconfronteerd. Deze WVEG lag mee aan de basis van het Interregprogramma waarmee sedert 1990 grensoverschrijdende samenwerking via Europese fondsen wordt gestimuleerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, sprak de vergadering toe.

Brandweer protocol 14 Verder was er ook de ondertekening van het Euregionaal brandweerprotocol. Door dit protocol zal bij een brand het dichtstbijzijnde korps direct worden opgeroepen, ook als dat een korps is van over de grens. Dit zal de veiligheid voor grensbewoners vergroten. De overeenkomst houdt in dat korpsen aan beide zijden van de landsgrens efficiƫnter gaan samenwerken en de communicatiemiddelen op elkaar zullen afstemmen. Het dichtstbijzijnde korps, aan welke zijde van de grens ook, wordt steeds gealarmeerd. Voortaan wordt er bij gevaar een Belgische alarmering naar Nederland gestuurd en omgekeerd. Om over het totale grondgebied de veiligheid garanderen wordt een duidelijk dekkingsplan opgesteld. En er komt een aparte telefonische bijstandsgroep.

Voor een volledig fotoverslag: klik op de foto’s in het artikel.

Voor meer informatie over Bio Base Europe: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten