woensdag 18 november 2009

Antibiotica hebben geen zin bij griep of verkoudheid

Een verkeerd of overmatig gebruik van antibiotica leidt tot een gevaarlijke antibioticaresistentie en kan de behandeling van ernstige infecties in de toekomst bemoeilijken. Antibioticaresistentie vormt een steeds een groter wordende bedreiging voor de volksgezondheid! Vorig jaar werd het gebruik van antibiotica symbolisch vergeleken met het dragen van zwembandjes. Enkel als je deze correct gebruikt, helpen ze wanneer je ze echt nodig hebt. Ook dit jaar zetten de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) met dezelfde gedrevenheid hun acties verder. Op de Europese Antibioticadag op 18 november plaats betekent het startschot voor de negende campagne om een verantwoord gebruik van antibiotica verder te promoten in België. Nu de griepgevallen in aantallen toenemen, blijft het belangrijk te benadrukken dat antibiotica geen zin hebben bij virale aandoeningen.

De cijfers van het RIZIV geven aan dat de voorgaande campagnes een positieve invloed hebben op de antibioticaconsumptie. Sinds de start van de antibioticacampagne in 2000 is het antibioticagebruik in de ambulante praktijk gedaald met 37%. Ook de resistentiecijfers (bacteriën resistent tegen de werking van antibiotica) tonen een opmerkelijk positieve evolutie. Het percentage aan Streptococcus pneumoniae dat resistent is voor penicilline, tetracycline en macroliden daalde sindsdien respectievelijk van 18 % naar 9 %, van 32 % naar 24 % en van 36 % naar 25 %. De resistentie van Streptococcus pyogenes voor macroliden daalde spectaculair van 17 % in 2001 naar 2 % in 2007. De mooie resultaten zijn overigens te danken aan de medewerking van artsen en apothekers.

Ons land is ook een pionier voor wat betreft antibioticamanagement en infectiecontrole in de ziekenhuizen. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie zal het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen op Europees niveau en op die manier te komen tot een globale methodologie en strategie voor het beheersen van nosocomiale infecties, het optimaliseren van het antibioticumgebruik en het controleren van de antibioticaresistentie in de Europese zorginstellingen. Door regelmatig de campagnes voor het grote publiek te herhalen en door instrumenten door de ziekenhuizen op Europees niveau instrumenten aan te reiken kunnen we op lange termijn de resistente bacteriën blijven bestrijden.

Internet
www.gebruikantibioticacorrect.be
www.health.fgov.be/antibiotics
http://ecdc.europa.eu/nl/eaad/pages/home.aspx
www.e-bug.eu (nieuw)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten