woensdag 14 oktober 2009

Sofie Bracke nieuwe voorzitter van 'Gent, stad in werking'

LaTent TaLent 30Op de partnerdag van 'Gent, stad in werking' heeft Mathias De Clercq de voorzittersfakkel van 'Gent, stad in werking' doorgegeven aan schepen Sofie Bracke. Tijdens de vorige Gentse gemeenteraad van 28 september legde Sofie Bracke de eed af als nieuwe schepen. Ze vervangt daarbij Sas van Rouveroij, die naar het Vlaamse parlement trekt. De dertigjarige Sofie Bracke werd bij de gemeenteraadsverkiezing in 2006 verkozen tot gemeenteraadslid. Als schepen neemt ze van Sas van Rouveroij de bevoegdheid Innovatie op zich, van Mathias De Clercq neemt ze de bevoegdheid Werk over. Mathias De Clercq neemt de plaats van van Rouveroij in als eerste schepen en blijft verder bevoegd voor Economie, Jeugd en Middenstand.

In zijn speech beklemtoonde de eerste schepen Mathias De Clercq nogmaals het belang dat het Gentse stadsbestuur hecht aan de werking van het partnerschap 'Gent, stad in werking'. Als kersverse voorzitter kon Sofie Bracke in de slottoespraak meteen de start van het nieuwe project 'Eminenta' aankondigen. Eminenta wil hooggeschoolden van allochtone origine begeleiden naar een job op maat. ‘Eminenta’ is Esperanto en betekent ‘hoog, uitstekend’. Het project wil de jobkansen van hooggeschoolde allochtonen verbeteren en verbreden. Het biedt begeleiding in de zoektocht naar een job waarin elkeen zijn talenten maximaal kan inzetten.

Eminenta is een project van Gent, stad in werking, met de steun van VDAB en Stad Gent in samenwerking met SERR Gent, Beleidscel Diversiteit en Gender UGent, Arteveldehogeschool, VFU-Vooruitzenden en Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Randstad Diversity staat in voor de begeleiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten