zaterdag 3 oktober 2009

Informatievergadering collectorenwerkzaamheden Vogelhoekstraat

Aquafin start binnenkort collectorenwerkzaamheden voor de sanering van waterloop nr. 20 via de Vogelhoekstraat te Gentbrugge. Er wordt een nieuwe collector aangelegd die het afvalwater van een aantal straten in de Vogelhoekwijk verzamelt en afvoert naar een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het gaat om het afvalwater van meer dan 2.700 inwoners en van een bijna even grote hoeveelheid afkomstig van bedrijven.

Het gemeentelijk rioleringsnetwerk zal sterk worden uitgebouwd zodat het afvalwater van de woningen langs het tracé kan opgevangen en aangesloten worden op de verzamelriolen van Aquafin. Het regen- en oppervlaktewater zal via nieuwe afzonderlijke leidingen worden afgevoerd naar de verbeterde waterloop. Ook de leidingen van de woningen in de buurt zullen aangesloten worden op het nieuw gescheiden stelsel. De riolerings- en wegeniswerken zijn gepland op de Brusselsesteenweg, in de Vogelhoekstraat, de Jan Van Rijswijckstraat, de Henri Van Daelestraat, de Désiré Mercierlaan en de Jozef Vercouilliestraat.

Om de ondergrondse werken te kunnen uitvoeren; moet de bestaande wegverharding volledig worden opgebroken. De Stad maakt hiervan nadien gebruik om de straten waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd opnieuw aan te leggen met een wegdek in asfalt, parkeerstroken en groenzones. Om de buurtbewoners uitgebreid te informeren over de uitvoering van dit project organiseert de Stad Gent in samenwerking met NV Aquafin en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een informatievergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 oktober 2009 om 20 uur in de turnzaal van de stedelijke basisschool ‘De Sportschool’, Jules de Saint-Genoisstraat 93, 9050 Gent-Gentbrugge.

Aquafin en de Stad Gent zullen de concrete uitvoering van hun werken toelichten, met informatie over de voorziene timing en fasering, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. De buurtbewoners van de wijk rond de Vogelhoekstraat kregen een uitnodigings- en informatiebrief voor deze vergadering in de bus.

Het panel bestaat uit mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken; Dirk De Baets, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen; Filip Van de Velde, projectleider TMVW en David Bauwens, projectleider Aquafin. Moderator is mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten