dinsdag 13 oktober 2009

Belangrijke stap richting economisch en budgettair herstel.

In bijzonder moeilijke omstandigheden is de federale regering erin geslaagd een begroting te maken die een belangrijke stap richting economisch en financieel herstel zet. Open VLD vindt in het akkoord haar aandachtspunten terug: het versterken van het economische herstel door een btw verlaging in bouw en horeca, duidelijke maatregelen voor een slankere overheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien verlengt de federale regering de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Zowel bouw als de horeca zijn sectoren waar heel wat mensen werken en deze maatregelen zullen extra jobs opleveren. Begrotingsminister Guy Vanhengel is er bovendien in geslaagd om de regering haar budgettaire verantwoordelijkheid te laten nemen. Niet alleen bevat deze begroting belangrijke structurele maatregelen, de regering doet ook meer dan voorgeschreven door de Hoge Raad voor Financiën.

De federale regering zet ook een aantal belangrijke stappen richting een efficiëntere en slankere overheid. De komende jaren zal slechts één op twee ambtenaren die op pensioen gaan, worden vervangen. Het federale niveau doet het daarmee beter dan de andere overheden in ons land. Overigens geven de ministers zelf het voorbeeld door hun kabinetten in te krimpen. Ook de bovenmatige groei van de sociale zekerheid wordt afgeremd zonder dat dit ten koste gaat van de patiënt. Nog nooit eerder werden zoveel overschotten uit de gezondheidszorg voorbehouden voor het Toekomstfonds. Daarnaast wordt voor de eerste keer achthonderd miljoen euro uit het budget van gezondheidszorg aangewend voor het wegwerken van de tekorten in andere takken van de sociale zekerheid. Op die manier draagt ook de sociale zekerheid bij aan het gezond maken van onze overheidsfinanciën.

Open VLD vindt het belangrijk dat de regering een reeks maatregelen neemt die de activiteitsgraad verhogen. Zo wordt het brugpensioen minder aantrekkelijk, worden de voorwaarden voor tijdskrediet strikter en wordt de mogelijkheid om in de openbare sector een sabbatical te nemen verstrengd. Ook de banken die het afgelopen jaar op de belastingbetaler konden rekenen, leveren een bijdrage. Dat is voor Open VLD zeker te rechtvaardigen. De banken konden rekenen op de belastingbetaler, nu rekent de belastingbetaler op de banken. Bovendien leveren ook de elektriciteitsproducenten de volgende tien jaar een bijdrage van 2,5 miljard zonder dat dit kan worden doorgerekend aan de consument. Een deel van die bijdrage wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, onderzoek en nieuwe jobs.

Open VLD is ook tevreden dat de federale regering een aantal moedige maatregelen neemt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Voor Open VLD past deze milieufiscaliteit in een kordate, toekomstgerichte aanpak van de klimaatverandering en het realiseren van een koolstofarme economie. Milieuvriendelijk gedrag wordt daarmee beloond, het omgekeerd bestraft. Bovendien is milieufiscaliteit per definitie vermijdbare fiscaliteit: wanneer mensen hun gedrag milieuvriendelijk maken, vermijden ze de belasting.

De federale regering heeft bovendien beslist om verpleegkundigen beter te verlonen. Concreet kunnen verpleegkundigen die onregelmatige prestaties leveren, rekenen op 300 tot 500 euro netto per jaar meer. Terecht, want verpleegkunde is een knelpuntberoep en met de vergrijzing voor de deur hebben we alle verpleegkundigen hard nodig. Open VLD hoopt dan ook dat de versterking van de verloning de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige verhoogt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten