dinsdag 25 augustus 2009

UGent coördineert Europese opleiding brandveiligheid

In 2010 gaat aan de universiteiten van Gent, Edinburgh (Schotland) en Lund (Zweden) de ‘International Master of Science in Fire Safety Engineering’ van start. De twee jaar durende opleiding, onder coördinatorschap van prof. Bart Merci van de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de UGent, wordt gesteund door de Europese Commissie.

Branden eisen vaak een bijzonder hoge tol aan mensenlevens. Denken we maar aan de gasramp in Gellingen, de branden in Schiphol en in een café in Volendam of zeer recent nog in het rusthuis van Melle. Daarom wordt wereldwijd werk gemaakt van Fire Safety Engineering (FSE), wat het ontwerp van gebouwen aanzienlijk brandveiliger moet maken. Vooraan in het streven naar meer brandveiligheid staat uiteraard de beperking van het risico op branduitbraak. Het FSE-plan beperkt zich echter niet tot een louter preventieve aanpak. Er wordt ook onderzoek verricht naar hoe de ontwikkeling en de gevolgen van brand kunnen worden ingedamd, en hoe interventies zo efficiënt mogelijk verlopen. Om het FSE-plan op grote schaal toepasbaar te maken, is er nood aan meer kennis en meer experts. De masterstudie waaraan de Europese Commissie nu haar goedkeuring heeft gegeven moet aan die behoefte voldoen. Link: http://www.sfpe.org/upload/erasmus1.pdf.

Erasmus Mundus Master Courses zijn Master opleidingen die aangeboden worden door consortia bestaande uit Europese en niet-Europese instellingen voor hoger onderwijs. De studenten aan deze Master opleidingen zijn verplicht mobiel; zij brengen een periode door aan minstens twee universiteiten in verschillende Europese landen. Met deze opleidingen wil de Europese Commissie de uitbouw van Europa als kenniscentrum ondersteunen. Vanaf september 2010 zullen er naast beurzen voor studenten van buiten de EU ook beurzen voor EU-studenten worden uitgereikt die specifiek bestemd zijn voor deelname aan deze Erasmus Mundus Master Courses.

UGent is coördinator voor volgende opleidingen:
IMFSE – International Master of Science in Fire Safety Engineering (Faculteit Ingenieurswetenschappen – Promotor Prof. Bart Merci) – nieuw project
IMRD - International Master of Science in Rural Development (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen – Prof. Guido Van Huylenbroeck) - heraanvraag

UGent is partner in volgende opleidingen:
CEMACUBE - Common European Master's course in Biomedical Engineering (Faculteit Ingenieurswetenschappen – coördinator: Rijksuniversiteit Groningen, NL – UGent-promotor Prof. Patrick Segers) – nieuw project
EMLE – European Master in Law and Economics (Faculteit Rechtsgeleerdheid – coördinator: Erasmus Universiteit Rotterdam, NL, UGent-promotor: Prof. Boudewijn Bouckaert) – heraanvraag

Daarnaast zijn nog vier Erasmus Mundus opleidingen aan de UGent lopende:
FUSION-EP - European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
EMMP - Erasmus Mundus Master of Science in Photonics
EMBC - Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation
EUMAINE - European Master of Science in Nematology

Geen opmerkingen:

Een reactie posten