woensdag 19 augustus 2009

Ledeberg leeft genomineerd voor European Public Sector Award

dc ledeberg Het inspraaktraject dat voorafging aan het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ is genomineerd voor een European Public Sector Award . België heeft ook een tweede nominatie voor WebDiv, en dit voor de inschrijvingen van voertuigen via internet. Die prijzen worden uitgereikt door het European Institute for Public Administration in Maastricht en behoren tot de meest prestigieuze prijzen voor overheden in Europa. De Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking zit reeds bij de top vijf van meer dan driehonderd ingediende projecten binnen de categorie ‘burgerbetrokkenheid’. De nominatie is alvast een mooie beloning voor de Stad Gent, die veel investeert in inspraak.

Ledeberg krijgt momenteel een serieuze opknapbeurt. Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ maakt niet alleen de kwaliteiten van Ledeberg zichtbaarder, maar versterkt ze ook. Een aantal knelpunten wordt weggewerkt. De acties werden onder 6 doelstellingen ondergebracht:
1. meer en mooier groen,
2. hogere woonkwaliteit,
3. vlotter en veiliger verkeer,
4. vernieuwde toegangen,
5. meer en actievere dienstverlening,
6. meer ruimte voor ontmoeten.

Het betrekken van bewoners en verenigingen stond centraal. Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking ging op zoek naar vernieuwende inspraakmethodes op maat van de bewoners. Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes gehouden, stedenbouwkundige studies begeleid en samen met een klankbordgroep van bewoners en verenigingen nagedacht over de belangrijkste behoeften van Ledeberg. Zo werden de stedenbouwkundige ontwerpen aangepast zodat ze konden gelezen worden door niet experts. In lokale handelszaken lokten filmpjes inwoners naar de tentoonstelling over Ledeberg Leeft. Daarnaast konden inwoners deelnemen aan begeleide wandelingen waarbij medewerkers van de Stad Gent als een inwoner uitleg gaf over het stadsvernieuwingsproject en historische weetjes vertelde over Ledeberg.

De evaluatie verliep in verschillende stappen. Op basis van een ingezonden projectfiche gebeurde de eerste selectie waarbij een Europese jury de 28 beste projecten uitkoos. Daarna volgde een bezoek ter plaatse waarbij het project verder werd toegelicht. Dit leidde tot de selectie van de top 5. Een vernieuwende aanpak bij het betrekken van burgers bij het project was een belangrijk selectiecriterium. De prijsuitreiking vindt plaats in Maastricht van woensdag 4 tot vrijdag 6 november 2009. Dan krijgt de Stad Gent te horen of ze ook effectief gewonnen heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten