woensdag 8 juli 2009

Meer dan 90% is spam

Belgacom blijft strijd voeren tegen spam en verhevigt haar inspanningen om aan de top te blijven op het vlak van spambestrijding. Het misbruik van e-mail om massaal ongevraagde reclameberichten (spam) te versturen blijft een ernstig probleem. In 2006 was zowat 80% van alle mails ongewenst, in 2008 was dat opgelopen tot 90,75%. Tijdens de eerste jaarhelft van dit jaar was er een lichte daling, behalve op de professionele markt. De spamtechnieken worden steeds meer verfijnd, en het volume blijft toenemen. Vaak is spam voorzien van mechanismen om de e-mailfilters te omzeilen. Overvolle mailboxen en verminderde productiviteit zijn maar enkele van de gevolgen. In de meeste gevallen hangt spam tegenwoordig samen met fraude die ten koste gaat van carriers, internettoegangsleveranciers en eindgebruikers.

In 2004 onderschepte het beveiligingsnetwerk van Belgacom in totaal 1,1 miljard virussen en ongevraagde reclameberichten (spam), in 2005 waren dat er 3,3 miljard of drie keer zoveel en alleen in de eerste helft van 2007 waren het er al 6,4 miljard. Sindsdien rolde de steeds groter wordende sneeuwbal steeds sneller en in april van dit jaar registreerde Belgacom de 100.000.000.000ste (100 miljardste!) onderschepte spam.
Belgacom was dankzij haar beveiligingsplatform in staat steeds meer spamberichten en virussen te onderscheppen, in 2008 alleen reeds meer dan 30 miljard. De eerste jaarhelft van 2009: komt het totaal onderschepte spamberichten op 87,3% (of 3,45% lager dan in 2008), een lichte afname. Op de professionele markt is er daarentegen een lichte groei: van 95,3% in 2008 naar 95,4% (of +0,1%) de eerste jaarhelft van 2009.

Belgacom onderschept voor haar klanten het merendeel van die ongewenste berichten, zonder dat zij er hinder van ondervinden. Zeker tijdens het weekend zijn meer dan 9 op de 10 mailberichten ongewenst, omdat er dan minder ‘echt’ mailverkeer is. Belgacom vernieuwt permanent haar aanpak, maar ook de spamtechnieken worden steeds meer verfijnd. Malwareschrijvers en spamverzenders werken regelmatig samen. Een malware (trojan, worm, virus) zorgt ervoor dat de controle wordt verworven over een groot aantal computers, zodat een spamverzender deze computers kan gebruiken om spamberichten te verzenden. Zo worden onschuldige klanten het slachtoffer van deze nieuwe vorm van criminaliteit. Om een en ander te bestrijden schakelt Belgacom haar beveiligingsplatform « in the cloud» in, met antivirus en antispamsystemen, firewalls en URL filtering. De term « in the cloud » betekent dat geen enkel systeem bij de klant is ge├»nstalleerd, maar in de datacenters van Belgacom. Zo krijgen de klanten een hogere productiviteit, raken hun mailboxen minder snel vol, hun netwerk wordt minder belast en hun ecologische voetafdruk wordt niet nodeloos groter. In de huidige economische context wil Belgacom haar klanten ondersteunen door nog meer diensten « in the cloud» aan te bieden. Dankzij deze service hoeven de klanten zelf niet te investeren in die systemen. Belgacom zorgt voor een hoge graad van continu├»teit en betrouwbaarheid en de klant kan dus meer middelen vrijmaken voor zijn eigenlijke bezigheden.

Er is tegenwoordig ook een toename van de cybercriminaliteit. De technologie evolueert snel (ook in de opkomende landen), de informaticapiraten wijzigen steeds sneller hun gedrag en maken gebruik van nieuwe technieken (valse identiteit, scareware, rootkit, wormen,…). Aan de andere kant verminderen een aantal bedrijven mankracht en middelen die zij inzetten voor beveiliging. Dit contrast verhoogt het infectierisico door kwaadwillige software. Bescherming op netwerkniveau alleen volstaat niet. Elke klant doet er goed aan zelf ook zijn computer of netwerk te beschermen. Men kan gratis de kwetsbaarheid van zijn eigen computer testen op het volgende adres :

http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/dynamic/product.jsp?dcrName=hbs_skynet_security_check

Meer over de Belgacom Security oplossingen: www.belgacom.be/security.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten