donderdag 9 juli 2009

Jodiumtabletten houdbaar tot eind 2009.

Inwoners van een risicozone rond een nucleaire site konden hebben normaal gesproken jodiumtabletten in huis. De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking is echter overschreden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bevestigt na nieuwe analyse de perfecte en efficiƫnte werking van de jodiumtabletten, en dit nog tot minstens eind oktober 2009. Er werd een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de productie van nieuwe jodiumtabletten. Door een juridisch protest van een kandidaat leverancier, moet de aanbestedingsprocedure opnieuw worden gedaan (de aangepaste offerteaanvraag is gelanceerd op 19 juni 2009). Dit brengt vertraging mee. De verdeling van de nieuwe tabletten zal gepaard gaan met een nationale informatiecampagne.

De meest recente analyses bevestigen dat de jodiumtabletten nog tot minstens eind oktober 2009 gebruikt kunnen worden. Het WIV controleert jaarlijks de conformiteit van de tabletten. De tabletten worden in het labo uitvoerig geanalyseerd en ondergaan de strengste testen waaraan ook nieuwe medicatie moet voldoen. Omwille van garanties voor de volksgezondheid, wordt in Belgiƫ momenteel de conformiteit telkens met maximum 1 jaar verlengd. Bij de productie van de jodiumtabletten in 1999 was het verplicht om een vervaldatum te vermelden op de verpakking. Nu moet de verpakking van de nieuwe jodiumtabletten enkel de fabricatiedatum te vermelden. Na 10 jaar moet analyse van de tabletten aantonen of nog steeds aan de normen wordt voldaan en of ze verder bruikbaar zijn in geval van nucleaire ongevallen.

Wie in een risicozone woont en nog geen voorraad jodiumtabletten in zijn bezit heeft, kan nog steeds tabletten uit de bestaande voorraad te verkrijgen. Men ontvangt dan een bon waarmee men de tabletten kan afhalen bij een apotheek naar keuze in de noodplanningszone. Particulieren kunnen zich wenden tot de Algemene Directie Civiele Veiligheid, via e-mail (jodiumtabletten@ibz.fgov.be) of per post (Algemene Directie Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel). Zij krijgen eveneens een bon toegestuurd: daartoe vermelden ze duidelijk hun naam, adres en het aantal gezinsleden.

Bij een ernstig nucleair incident kan zich een radioactieve lozing voordoen. Daarbij kan ook radioactief jodium ontsnappen. Bij blootstelling zal de schildklier het jodium opnemen. De inname van de tabletten zorgt ervoor dat de schildklier wordt verzadigd met stabiel (niet-radioactief) jodium. Hierdoor kan de schildklier geen radioactief jodium meer opnemen. Vooral voor de jongere bevolking is de inname van stabiel jodium noodzakelijk. Om het ongeboren kind te beschermen, geldt dit ook voor zwangere vrouwen. Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium. Bij een nucleaire lozing kunnen eventueel ook andere stoffen vrijkomen. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op. Link: http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/milieurampen/nucleaire_ramp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten