vrijdag 10 juli 2009

Een Gents Hittegolf- en Ozonpiekenplan

De Stad Gent heeft samen met het OCMW een hittegolfplan opgesteld. Dit plan bouwt voort op de initiatieven die op de verschillende beleidsniveaus worden genomen zowel het federaal, Vlaams als provinciaal niveau. Het plan gaat daarom uit van dezelfde fasen die federaal zijn vastgelegd, met name de waakzaamheidsfase, de waarschuwingsfase en de alarmfase. De meerwaarde van een Hittegolf- en Ozonpiekenplan op lokaal niveau ligt vooral bij het vroegtijdig sensibiliseren van thuisverpleegkundigen en maatschappelijk werkers die burgers preventieve tips kunnen meegeven en door hun alertheid kunnen helpen in het detecteren van risicopersonen die tijdens een hittegolf extra aandacht behoeven. Het Hittegolf- en Ozonpiekenplan richt zich naar alle inwoners van Gent, maar er gaat speciale aandacht uit naar de risicogroepen: (alleenstaande) senioren, daklozen en kinderen. Binnen de doelgroep senioren gaat er speciale aandacht naar de 80-plussers.

Dit Hittegolf- en Ozonpiekenplan is een eerste aanzet waarop verder gebouwd kan worden. Het focust vooral op de creatie van een efficiënt netwerk tussen actoren die op een effectieve wijze risico-personen kunnen detecteren, sensibiliseren, waarschuwen en eventueel helpen bij een mogelijke hittegolf in zijn verschillende fases. De Stad Gent raadt mensen alvast aan om zich in de zomerperiode extra te beschermen voor de zon en rekening te houden met volgende tips:
Bij warm weer verliest ons lichaam veel meer vocht door te zweten. Het is daarom belangrijk voldoende (kraantjes)water te drinken.
Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.
Houd ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht ‘s nachts wanneer de temperatuur gedaald is.
Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.
Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds.
Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen.
Draag lichte kledij (met een lichte kleur) om de verdamping op de huid te vertragen.
Wees solidair met de mensen om u heen door extra aandacht te hebben voor hen die minder zelfredzaam zijn en hen deze tips mee te geven of u kunt hen doorverwijzen naar één van onderstaande diensten.
Wie vragen heeft, kan eveneens contact opnemen met één van onderstaande diensten:

OCMW - Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening
Onderbergen 86, 9000 Gent
Tel.: 09 266 99 02 Fax: 09 266 98 60 E-mail: joris.beaumon@ocmwgent.be

Gezondheidsdienst Baudelohof 9000 Gent
Tel: 09 235 22 50 Fax: 09 233 39 85 E-mail: gezondheidsdienst@gent.be
Openingsuren: maandag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
dinsdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
woensdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
donderdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
vrijdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten