vrijdag 1 mei 2009

Gentse Scheepvaartpolitie in nieuwe gebouwen

Havenpolitie 25Dankzij de verhuis van de Gentse Scheepvaartpolitie naar een gloednieuw complex in de Langerbruggestraat kan ze nu sneller en efficiënter optreden. “Wij hebben nu een echt politiegebouw ter onze beschikking dat aan al onze noden en wensen voldoet”, zegt sectiechef Marc Ballaux, “dat vertaalt zich onder meer naar een betere dienstverlening aan de burger”. De Langerbruggestraat is zeer centraal gelegen in de Gentse haven waardoor de Scheepvaartpolitie sneller ter plaatse is. De Regie der Gebouwen stond in voor het project en huurt het gebouw van MG Real Estate voor 223.000 euro per jaar. Het nieuwe gebouw werd ingehuldigd in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken Guido De Padt, provinciegouverneur André Denys , havenschepen Sas van Rouveroij en de commissaris-generaal van de Federale Politie Fernand Koekelberg.

Behalve de gebruikelijke kantoor- en vergaderruimten zijn er in het moderne gebouw ook enkele specifieke lokalen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van specifieke politieopdrachten. Zo zijn er behalve enkele verhoorlokalen en een line-upkamer ook lokalen voor slachtofferbejegening, een afgesloten wapenkamer en kleedkamers voor dames en heren. Omdat het personeel zeer vaak op het water werkzaam is, is er ook een droogkamer. Er zijn 2 individuele en 1 collectieve cel, die worden onder meer gebruikt voor de tijdelijke opvang van illegalen en zijn uitgerust met een toilet en een douche. Arrestanten worden via een speciale inrijkamer onmiddellijk binnengereden en kunnen na de fouillering snel en discreet in de aanpalende cellen ondergebracht worden. Vroeger had de Scheepvaartpolitie geen eigen cellen, arrestanten werden dan naar de Groendreef gebracht. Het gebouw dat eveneens dienst doet als grensdoorlaatpost is daarom ook 24 uur op 24 bemand.

Havenpolitie 13Minister Guido De Padt is verheugd dat er eindelijk werk gemaakt van de verzuchtingen van het personeel en dat het personeel efficiënt kan werken en de nodige middelen ter beschikking heeft. Nieuw is het archief waar alle dossiers en processen-verbaal van de voorbije jaren worden bijgehouden. Vroeger was het archief in de Groendreef ondergebracht en telkens moest men zich verplaatsen om een proces-verbaal te gaan zoeken. “Het gebouw is veel functioneler dan onze vorige locatie”, aldus commissaris Marc Ballaux, “Elke zuil heeft zijn eigen stek, waardoor er doeltreffender gewerkt kan worden. De komst van cellen en een archief spaart ons dan weer veel verplaatsingen en tijd uit. Dat is tijd die we opnieuw aan de dienstverlening aan de burger kunnen besteden.”

Gent is een polyvalente zeehaven met een ruime keuze aan goed uitgeruste terminals voor de behandeling en opslag van jaarlijks in totaal ongeveer 45 miljoen ton over water vervoerde goederen. De Scheepvaartpolitie verzorgt er de politiezorg, de maritieme grenscontrole en de gespecialiseerde politietaken te water. Vanuit haar Gentse uitvalsbasis bedient de sectie met haar patrouillevaartuig en met snellere, ook over de weg transporteerbare interventievaartuigen verder nog alle bevaarbare waterwegen in Oost-Vlaanderen. De Gentse Scheepvaartpolitie staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en heeft daartoe tal van afspraken met interne en externe partners op en rond het water afgesloten.

Tot de kerntaken van de Scheepvaartpolitie behoren het toezicht op de naleving van alle wetten en reglementen op en rond het water en aan boord van vaartuigen, de maritieme grenscontrole en het uitoefenen van taken van gerechtelijke politie aan boord van vaartuigen. Maar ook het toezicht op de inbeslagname van schepen, de begeleiding van een sportwedstrijd, de begeleiding van een gastanker en de gespecialiseerde steun aan derden boren tot haar taken. De scheepvaartpolitie zet zich ook in tegen illegale immigratie en mensenhandel, drugs, milieuverontreiniging, diefstallen en terrorisme.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten