donderdag 19 maart 2009

Studenten en de paradoxen van de mondialisering

VIB15Om mensen uit het onderwijs kennis te laten maken met het project “De wereld aan je voeten” werden ze uitgenodigd op twee studiedagen. De deelnemers brachten eerst een bezoek aan IMEC of VIB en kregen een voorstelling over het project “De wereld aan je voeten”. Daarna volgde een debat over de vraag “Waarom kiezen voor wetenschap en techniek in een gemondialiseerde maatschappij”. “De wereld aan je voeten” laat leerlingen van de derde graad secundair onderwijs werk maken van hun studiekeuze. Via levensechte informatie komen ze in contact met de wereld waarin ze later zullen werken als werknemer, ondernemer, wetenschapper of ingenieur. Ministers Ceysens en Vandenbroucke investeerden samen 1.128.000 euro. Het project loopt over drie schooljaren en bestaat uit vier onderdelen. Scholen bepalen zélf aan welke deelprojecten zij willen deelnemen. Indien een school de vier projecten uitvoert in één schooljaar, krijgen zij een financiële tegemoetkoming van 1.000 euro voor de gemaakte kosten.

Het seminarie “De paradoxen van de mondialisering” is een oogopener voor de leerlingen over onze gemondialiseerde maatschappij en de nood aan meer opgeleiden met wetenschappelijke en technologische kennis. In een gesprek met een ondernemer gaan de leerlingen de discussie aan. Waarom hebben de Nederlanders grotere multinationals gecreëerd? Gaan de Chinezen onze jobs afnemen? Leidt globalisering tot een hard sociaal model zoals in de Verenigde Staten?

In het deelproject Bedrijfscontact kunnen de leerlingen vragen stellen aan een ondernemer die ervaring heeft met de geglobaliseerde economie of aan een ingenieur of wetenschapper. De rolmodellen worden zo gekozen dat dit boeiend gesprek een realistisch beeld geeft van het beroep. De leerlingen brengen een gericht bedrijfsbezoek of nodigen een ingenieur uit op school. De Koninklijke Vlaamse ingenieursvereniging zorgt voor de contacten.

Tijdens de webquest gaan leerlingen zelf aan de slag. Er wordt een simulatieactiviteit uitgewerkt in het ICT lokaal van de eigen school. Tijdens dit groepswerk ontdekken leerlingen vaardigheden die nodig zijn bij wetenschappelijke en technologische processen en internationaal ondernemen: initiatief nemen, samenwerken, plannen, informatie vergaren en verwerken, strategieën bedenken en implementeren.

Op basis van de drie vorige deelprojecten kunnen leerlingen veel gerichter zoeken naar opleidingen die de brug maken tussen hun eigen talenten en hun gedroomde beroep. Eerst inventariseren ze de competenties, die zij tijdens de vorige projecten hebben waargenomen of ervaren. Daarna koppelen ze deze vaardigheden terug naar hun eigen talenten, hun ideeën over hun persoonlijke toekomst en de daarbij mogelijke studiekeuzes.

VIB07De coördinatie van “De wereld aan je voeten” werd toevertrouwd aan de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (K VIV). Het netwerk van de KVIV en de VIK (Vlaamse ingenieurskamer) zorgt ervoor dat de contacten met de Vlaamse bedrijfswereld vlot verlopen. Karel Uyttendaele verzorgt de seminaries rond mondialisering en het belang van ondernemerschap. Meer informatie over het project vindt u op www.dewereldaanjevoeten.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten