maandag 23 maart 2009

Meer zwerfvuil op snelwegparkings.

Het Kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings bekroont parkings die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid voor onder meer netheid en veiligheid. Het Kwaliteitsmerk 2009 met één ster wordt toegekend aan acht parkings. Drie andere parkings behalen twee kwaliteitssterren. Dat maakt samen elf kwaliteitsparkings: een daling ten opzichte van vorig jaar, toen nog dertien parkings gelauwerd werden. Een sterke toename van zwerfvuil en sluikstorten hebben in de loop van 2008 vele parkingsuitbaters voor onoverkomelijke problemen gesteld. De Vlaamse overheid sensibiliseert de weggebruikers met een nieuwe campagne: 'Wij knokken voor kwaliteit'. Het gaat om tien tankstations met shop en restaurant, één zogenaamde kiosk en een snelbuffet zonder tankstation (E19 Brecht).

De Vlaamse overheid is eigenaar van alle autosnelwegparkings, maar de meeste daarvan zijn in concessie gegeven aan privé-uitbaters die er commerciële activiteiten uitvoeren: ze beheren een tankstation, winkel, snackbar, restaurant of motel. Uiteraard moeten die uitbaters alle concessievoorwaarden én de veiligheidsregels respecteren. Daarnaast laat de Vlaamse overheid elke parking minstens drie keer per jaar inspecteren door een onafhankelijk organisme. Daarvoor heeft de Vlaamse overheid een gedetailleerd kwaliteitssysteem opgesteld, in overleg met de uitbaters en de merken. Honderden aspecten van de dienstverlening worden onder de loep genomen, van verlichting en informatievoorziening tot netheid en hygiëne. Alleen parkings die aan alle criteria voldoen, mogen de titel van kwaliteitsparking voeren. Ze ontvangen speciaal promotiemateriaal (folders, affiches).

In 2008 hadden dertien parkings het Kwaliteitsmerk behaald. Dit jaar zijn het er maar elf. Een gedetailleerde analyse van de gegevens uit de inspecties wijst uit dat zwerfvuil en sluikstorten de grote boosdoeners zijn. Tijdens het afgelopen jaar hebben automobilisten en vrachtwagenchauffeurs aanzienlijk meer vuilnis op de parkings achtergelaten. Sommige parkinguitbaters slaagden er niet in om al die vuilnis de baas te blijven - wat ze ook probeerden. Jammer genoeg hebben enkele parkings zo hun kwaliteitsmerk verloren of zijn van kwaliteitsniveau gedaald (van drie naar twee kwaliteitssterren).

Als we het lastige probleem van het achtergelaten zwerfvuil buiten beschouwing laten, valt de algemene kwaliteit van de autosnelwegparkings in Vlaanderen echter mee. Verlichting en veiligheid, sanitair en informatievoorziening zijn over het algemeen behoorlijk. Liefst acht parkings grijpen louter vanwege het zwerfvuil net naast het kwaliteitsmerk, hoewel ze aanzienlijke inspanningen geleverd hadden om hun parkeerterrein schoon te houden. Het is in elk geval overduidelijk dat zwerfvuil en sluikstorten de parkinguitbaters voor grote problemen stellen. De Vlaamse overheid heeft daarom een nieuwe sensibilisatiecampagne opgezet die de gebruikers van de parkings ertoe aanzet hun steentje bij te dragen: 'Wij knokken voor kwaliteit', luidt het in de advertentie en op affiches. Langsheen de autosnelwegen kondigen verkeersborden de elf kwaliteitsparkings aan. De acht parkings die het kwaliteitsmerk net gemist hebben, krijgen speciale affiches die de gebruiker oproepen om ook een handje toe te steken om het netjes te houden. Voor meer informatie: www.vlaanderen.be/kwaliteitsmerk2009.

Toegekende kwaliteitsterren
E 19 Brecht, richting Nederland 1
E17 Kalken, richting Antwerpen 1
E17 Kalken, richting Gent 1
E17 Marke, richting Gent 1
E19 Minderhout, richting Antwerpen 2
E 314 Rotselaar, richting Hasselt 1
E313 Tessenderlo, richting Antwerpen 1
E313 Tessenderlo, richting Hasselt 1
E40 Tienen, richting Luik 1
E19 Waarloos, richting Antwerpen 2
E19 Waarloos, richting Brussel 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten