woensdag 11 maart 2009

Het Huis van Alijn valt in de prijzen

Jaarlijks reikt het Prof. R. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen twee prijzen uit. Een prijs gaat naar een ongepubliceerde studie, een tweede prijs naar een praktijkproject. Zo wil het fonds zowel de studie van het nog jonge domein van het cultuurmanagement stimuleren als zijn waardering uitdrukken voor een waardevol praktijkmodel. Met de Prijs voor de meest verdienstelijke cultuurmanager van het Jaar volgt Sylvie Dhaene, directeur van het Huis van Alijn, Barbara Wyckmans, directeur van Het Paleis en Jerry Aerts van De Singel op.

De rector van de Universiteit Antwerpen overhandigde de prijs op het jaarlijks colloquium Cultuurmanagement en vermeldde dat de jury lang heeft stil gestaan bij heel wat namen van verdienstelijke mensen in de cultuursector. Na afweging van alle criteria werd besloten de prijs toe te kennen aan Sylvie Dhaene, directeur van het Huis van Alijn in Gent. Zij krijgt de prijs voor haar voorbeeldig en inspirerend management voor het Huis van Alijn. Het juryverslag vermeldt o.a.: “Na elf jaar speelt Sylvie Dhaene met het huis van Alijn een voortrekkersrol op het vlak van vernieuwing en dynamisering van het volksculturele veld. Ze is erin geslaagd een eerder kleinschalig museum met een wat oubollig imago om te toveren tot een dynamische organisatie, met een bijzondere aantrekking bij een breed publiek. Via goed uitgekiende projecten heeft ze een aantal thema’s op een oorspronkelijke manier vormgegeven. Daarenboven is het museum zeer goed geïntegreerd in de socio-culturele netwerken in Gent. Op het vlak van personeelsbeleid kan haar huis een voorbeeld van teamworking genoemd worden, met een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking. Daarmee is Sylvie Dhaene zeker een rolmodel in de sector van kunst en cultuur”.

De prijswinnaar beklemtoonde in haar dankwoord dat zij deze prijs een belangrijk én vooral hoopgevend signaal vindt voor alle collega’s van kleinere cultuurhuizen: “Dat het Huis van Alijn deze prijs krijgt, is een bevestiging dat niet geld het verschil maakt, maar wél het hebben van een gedragen verhaal. Het is het creëren, het geloven en vasthouden aan een verhaal, samen met gepassioneerde en bevlogen medewerkers in alle geledingen van het huis, dat het verschil maakt! Het is een bekrachtiging van onze overtuiging dat engagement, creativiteit en een open geest kritische succesfactoren zijn, én het allerbelangrijkste: het ernstig nemen van het publiek. Het is onze vaste overtuiging dat een huis door maatwerk meerwaarde kan leveren, niet door ‘copy-paste beliefs’ en uniformisering en generalisering. Sleutelbegrippen die onze werking sturen zijn te omschrijven als waarachtig, waardevol en wederkerig. Onze huisspreuk haalden we bij Einstein en is de leidraad van ons managementperspectief ‘Uit louter ambitie of plichtsbewustzijn ontstaat zelden iets goeds. Wel uit een goed gevoel voor mensen en dingen’…”. De prijs voor een ongepubliceerde studie gaat naar Justine Boutens voor haar werk ‘Casus Campo: interferentie van beleid en management’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten